fot. PAP/Tomasz Gzell

Senat za programem ,,Rodzina 500 plus”

Senat przyjął bez poprawek ustawę wprowadzającą program Prawa i Sprawiedliwości ,,Rodzina 500 plus”. Wypłaty świadczeń mają ruszyć w kwietniu.

Ustawa zakłada, że świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko otrzyma każda rodzina, bez względu na dochody. W przypadku rodzin z jednym dzieckiem trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe – 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku dzieci z niepełnosprawnością. Świadczenie będzie wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Podczas debaty poprawki zgłaszali m.in. senatorowie z PO: Mieczysław Augustyn  i Jerzy Wcisła oraz senator Józef Zając z PSL-u  . Żadna z nich nie uzyskała poparcia senackich komisji.

Senator Waldemar Kraska z PiS-u  podczas dyskusji w izbie zwrócił  uwagę, że działania poprzedniego rządu w obszarze demografii  były nieskoordynowane i mało skuteczne.

– To, co  poprzednia kadencja ogłosiła jako swój wielki sukces, czyli wydłużenie urlopów macierzyńskich, samo niestety nie poprawi sytuacji demograficznej. Skutkiem tych działań było pogorszenie sytuacji kobiet na rynku pracy, a to właśnie kobiety ponoszą największy ciężar zmian demograficznych. To od nich wymaga się rodzenia dzieci, wychowania ich i jednocześnie pracy. Problemy demograficzne Polski trwają od wielu lat, dlatego ciekawy jest raport Najwyższej Izby Kontroli z czerwca ubiegłego roku. Raport ten nie zarzuca rządowi PO-PSL, że nie wydawał na to pieniędzy, ale, że wydawano te pieniądze źle i w sposób nieprzemyślany. Według raportu NIK-u, polityka rodzinna państwa polskiego nie została określona w żadnym dokumencie. Nie określono jej celów, ani też nie wyznaczono zakresu objętych nią działań – akcentował senator Waldemar Kraska.

Projekt ustawy – zapowiadany przez PiS w kampanii wyborczej – przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W zeszłym tygodniu przyjął go rząd i tego samego dnia został złożony w Sejmie. Sejm rozpoczął nad nim prace we wtorek, wprowadzając kilka poprawek. Jedną  z nich jest ta dotycząca objęcia programem wszystkich dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej, również z placówek typu rodzinnego, których nie uwzględniono w rządowym projekcie.

Teraz  po przyjęciu ustawy przez Senat  trafi ona do prezydenta.

 

 

RIRM/TV Trwam News

drukuj