fot. PAP

Senat o nowelizacji ustawy śmieciowej

Nowelizacja ustawy śmieciowej – to jeden z punktów rozpoczynającego się dziś dwudniowego posiedzenia Senatu. Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pozwolą gminom naliczać opłaty za wywóz śmieci według różnych metod, a nie tylko jednej.

W zeszłym tygodniu ustawę przyjął Sejm. Wczoraj  na posiedzeniu połączonych komisji senatorowie nie zgłosili poprawek. Senator Andrzej Matusiewicz powiedział, że ustawa w tej formie wychodzi naprzeciw protestom organizacji samorządowych.

Wypowiedź Andrzeja Matusiewicza

Audio MP3
Pobierz

Senat zajmie się też nowelą ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która ma usprawnić pracę terenowych oddziałów ZUS.

Senatorowie wysłuchają też informacji prezesa Narodowego Banku Polskiego o działaniach antykryzysowych podejmowanych przez NBP w celu wejścia Polski na ścieżkę wzrostu gospodarczego oraz informacji ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na temat sytuacji w kolejnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem przewozów regionalnych na Śląsku.

RIRM 

drukuj