fot. Marek Borawski/Nasz Dziennik

Senat. Krzyż Wschodni przyznawany bez ograniczeń czasowych

Podczas wspólnego posiedzenia komisji senackich: Kultury i Środków Przekazu oraz Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senatorowie opowiedzieli się za wykreśleniem ograniczeń czasowych z ustawy o Krzyżu Wschodnim. Odznaczenie to jak dotąd miało być przyznawane obcokrajowcom ratującym Polaków w latach 1937-1959.

Senator Prawa i Sprawiedliwości prof. Jan Żaryn zaproponował poprawkę dotyczącą zapisu o represjach w latach 1937-1959, gdyż jak mówił, zjawisko pomocy udzielanej Polakom nie kończy się ani nie zaczyna w tych datach. Poprawka została jednogłośnie przyjęta, a następnie trafi ona pod obrady Senatu.

Senator Jan Maria Jackowski, wiceprzewodniczący senackiej komisji Kultury i Środków Przekazu podkreśla, że Krzyż Wschodni jest formą upamiętnienia i uhonorowania.

– Bardzo dobrze, że będą odznaczani obcokrajowcy pomagający Polakom. Jest to bardzo cenna inicjatywa. Idea ta powtarzała się już od dawna. Cieszę się, że wreszcie została zmaterializowana. Mam nadzieje, że już niedługo takie odznaczenie zostanie ustanowione, ponieważ będzie ono wskazywało jakie działania, postawy państwo polskie wspiera. Pokazuje także, że inicjatywy kierowane pod adresem Polski czy Polaków znajdują zrozumienie i naszą wdzięczność – powiedział senator.

Wiceprzewodniczący senackiej komisji Kultury i Środków Przekazu  zaznaczył, że takie działania przyczyniają się do poprawy wizerunku Polski, a także stosunków zagranicznych.

– Każde państwo w dzisiejszej Europie próbuje w różny sposób honorować osoby, które mają szczególne zasługi dla tego państwa. Z tego punktu widzenia jest to pewne nadrobienie, które będzie budowało prestiż Polski – dodał senator Jan Maria Jackowski.

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą o Krzyżu Wschodnim, odznaczenie to ma nadawać prezydent na wniosek ministra spraw zagranicznych. Osoba odznaczona otrzyma nieodpłatnie odznakę nadanego jej Krzyża i legitymację. Krzyż będzie nadawany także pośmiertnie.

RIRM

drukuj