fot. https://twitter.com/PolskiSenat

Senat: Komisja edukacji za odrzuceniem nowelizacji ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Senacka komisja edukacji opowiedziała się za odrzuceniem nowelizacji ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Nowe przepisy zakładają, że szef MEiN będzie mógł ustanawiać programy i przedsięwzięcia finansowane ze środków na oświatę i wychowanie.

Wśród nich – jak mówił niedawno minister Przemysław Czarnek – miałyby się znaleźć programy służące poznawaniu historii ziem lokalnych.

Senatorowie PO w trakcie obrad podnosili, że w przepisach brakuje jasno sprecyzowanych reguł, „w jaki sposób pieniądze będą dystrybuowane”.

Wiceszef resortu edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski zwrócił uwagę podczas posiedzenia komisji, że nowelizacja jest podobna do zapisów dotyczących szkolnictwa wyższego. Do tych przepisów – jak dodał – nie było uwag.

– Swoistym argumentem a contrario w stosunku do wielu tez stawianych przez Państwa senatorów jest brak uwag z Państwa strony do analogicznego mechanizmu funkcjonującego w przypadku szkolnictwa wyższego. Nikt z Państwa nie przywołał żadnego przypadku nadużycia, a mówimy o analogicznych przepisach, absolutnie analogicznych przepisach dotyczących komunikatów, na podstawie których minister szkolnictwa wyższego – w tym przypadku również minister edukacji narodowej – będzie tego typu konkursy organizował. Tam tych środków wydawanych rokrocznie jest ponad 150 mln – podkreślił Tomasz Rzymkowski.    

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych pod koniec maja.

RIRM

drukuj