fot. M. Borawski/Nasz Dziennik

Sejm za przywróceniem asesora sędziowskiego

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ustroju sądów.  Przywracają w sądach powszechnych asesora sędziowskiego.

Instytucja ta została usunięta w 2009 r., po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2007 r. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował wówczas przepisy dot. trybu powoływania asesora. Nowe przepisy mają zbliżyć instytucję asesora i sędziego.

Zasadnicza różnica między asesurą, a stanem sędziowskim ma polegać na jej czasowym charakterze. Asesor będzie powoływany na pięć lat i będzie mógł być odwołany wyłącznie w trybie postępowania dyscyplinarnego.

Wszystkie przywileje sędziów, które są gwarancją niezawisłości i niezależności, mają również przysługiwać asesorom.

To dobre rozwiązanie i potrzebna pomoc dla sędziów – mówi poseł Stanisław Piotrowicz z PiS-u.

– Mianowanie młodego człowieka z niemożnością odwołania nawet w sytuacji, gdyby nie radził sobie z nałożonymi na niego obowiązkami było niekorzystnym rozwiązaniem. Obojętnie, jak nazywać tę instytucję, czy będzie to asesor czy sędzia na próbę. Istnieje taka potrzeba, żeby ktoś obejmował to stanowisko nie na zawsze, ale w początkowym okresie na określony czas. Zatem wracamy do tej samej terminologii, jakkolwiek uwarunkowania, tryb powoływania jest inny. Ma to wychodzić naprzeciw rozstrzygnięciu Trybunału Konstytucyjnego – powiedział poseł Stanisław Piotrowicz.

Projekt precyzuje też zakres władzy sądowniczej, która będzie powierzana asesorom. Będzie on wykonywał czynności wyłącznie w sądzie rejonowym.  Nie będzie orzekać ws. stosowania aresztu w postępowaniu przygotowawczym oraz w sprawach z zakresu postępowania upadłościowego
i restrukturyzacyjnego.

Nowelizacja ma wejść w życie od 2016 r., a wszelkie okresy przejściowe miałyby się zakończyć do początku 2023 r. Teraz ustawa trafi do Senatu.

RIRM

drukuj