fot. PAP/EPA

Sejm uczcił przez aklamację 650. rocznicę nadania przywilejów Ormianom

Nadzieję, że współpraca narodów Polskiego i Ormiańskiego będzie mogła przez kolejne lata otwierać piękne karty wspólnej historii wyraża tekst uchwały przyjętej w piątek przez aklamację przez Sejm RP z okazji 650-lecia nadania przez Kazimierza Wielkiego przywileju dla Ormian w Polsce.

W 2017 r. społeczność ormiańska w Polsce obchodzi jubileusz 650-lecia nadania przez króla Kazimierza Wielkiego przywileju, zezwalającego na założenie biskupstwa ormiańskiego we Lwowie.

„Ustanowienie Lwowa siedzibą biskupstwa ormiańskiego po wsze czasy zezwalało arcybiskupowi Grzegorzowi (zwanemu Wielkim) na pełnoprawne osiedlenia się w mieście, pozostanie przy swojej wierze, praktykowanie jej zgodnie z tradycją i zwyczajami oraz sprawowanie jurysdykcji nad ludnością ormiańską zamieszkałą na całym terytorium królestwa. Przywilej ten stworzył istotne podwaliny do przyspieszenia integracji obu narodów w duchu współpracy i poszanowania wzajemnych praw, a następnie do uzyskania przez Ormian statusu pełnoprawnych obywateli Rzeczypospolitej” – głosi tekst uchwały przyjętej w piątek przez Sejm RP.

„Niewątpliwie przez te setki lat Polacy i Ormianie podlegali asymilacji i dziś wzajemne relacje między obydwoma narodami mogą być wzorem do naśladowania dla innych. Należy wspomnieć, że wielu Ormian zginęło w walce o niepodległość Polski, walnie przyczyniając się do wybicia się wówczas Polski na niepodległość, co po dzień dzisiejszy pozostaje w pamięci Polaków. należy wyrazić nadzieję, że dalsza współpraca narodów Polskiego i Ormiańskiego będzie mogła przez kolejne lata otwierać równie piękne karty wspólnej historii, dające wyraz braterstwa obu narodów i pozwalające razem przezwyciężyć wszystkie pojawiające się trudności” – napisali autorzy uchwały.

19 października w Senacie RP otwarto wystawę poświęconą Ormianom w Polsce.

„Ormianie na kartach polskiej historii zapisali się bardzo pięknie, chociaż nigdy nie byli dużą grupą narodowościową Rzeczpospolitej, to jednak ich zasługi dla niej są ogromne. Dawna Rzeczpospolita była krajem wielokulturowym i bardzo tolerancyjnym, dlatego Ormianie znaleźli tutaj swoją drugą ojczyznę. Którą pokochali, której byli wiernymi dziećmi” – mówiła marszałek Koc.

W otwarciu wystawy „Ormianie w Polsce”, wzięła udział delegacja ormiańska, na czele której stał przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Republiki Armenii Ara Babloyan.

„Historyczne źródła udowadniają, że Polacy i Ormianie znają się od wieków. Część Ormian była zmuszona zostawić swój ojczysty kraj, osiedlając się na ziemiach polskich. Polski Król i szlachta zapewniła im przyjazną atmosferę, dzięki czemu zostali w Rzeczpospolitej” – powiedział Babloyan, dziękując marszałkowi Karczewskiemu za zorganizowanie wystawy.

Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Republiki Armenii podkreślił, że stosunek Polaków do Ormian najlepiej pokazuje potępienie ludobójstwa Ormian przez polskie władze.

PAP/RIRM

drukuj