Sejm uchwalił specustawę na Światowe Dni Młodzieży

Sejm jednogłośnie uchwalił rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Ojca Świętego w Polsce oraz Światowych Dni Młodzieży.

Ustawa dotyczy zasad współpracy organów administracji publicznej, organizatora ŚDM i innych podmiotów przy realizacji wydarzenia.

Jak mówi poseł Edward Siarka z PiS-u, do projektu wprowadzone zostały też poprawki doprecyzowujące kwestie m.in. zamówień publicznych i finansowania.

Były wnoszone poprawki odnośnie doprecyzowania spraw związanych z zakupami, aby zwolnić pana wojewodę z rygorów ustawy o zamówieniach publicznych, bo np. trzeba na potrzeby Światowych Dni Młodzieży kupić odpowiednią ilość lekarstw dla służb medycznych, karetki, system łączności. Gdyby więc stosować ustawę o zamówieniach publicznych, to zanim wojewoda by to zakupił, byłby koniec roku dlatego była taka potrzeba. Inna potrzeba zmian w tej pierwotnej wersji ustawy rządowej to kwestia zabezpieczenia powrotu Ojca Świętego Franciszka do Rzymu; chodzi tutaj o to, kto będzie pokrywał koszty i to musi być wprost wpisane do ustawy – wyjaśnia poseł Edward Siarka.

Największe kontrowersje wzbudziła sprawa kosztów związanych z melioracją gruntów, na których odbywać się będą wydarzenia związane z organizacją ŚDM. Przepis ten stanowi, że urządzenia melioracji wodnych są wykonywane za zwrotem, w formie opłaty melioracyjnej, części kosztów przez właścicieli gruntów, na które urządzenia te wywierają korzystny wpływ. Politycy Platformy Obywatelskiej i .Nowoczesnej chcieli usunięcia tego zapisu. Zarzucali rządowi, że próbuje ukarać obywateli za to, że użyczyli grunty.

Szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beata Kempa wyraża rozczarowanie wywoływanym sporem i wyjaśnia zasadność przyjętego ostatecznie przepisu.

Te grunty w Wieliczce to grunty specjalnej strefy ekonomicznej. Jeśli powstaną tam trwałe urządzenia melioracyjne, państwo i prywatni właściciele, którzy te grunty wypożyczyli, zawsze będą mogli przystąpić do spółki wodnej. Tym niemniej z tego, co wiemy, urządzenia, które mają tam powstać, to tak zwany drenaż francuski. To urządzenia nietrwałe, które mogą nawet zostać zadeptane. Wtedy nie będzie więc wchodziła w rachubę jakakolwiek kwestia wynikająca z artykułu, który państwo przywołujecie, czyli kwestia ewentualnych decyzji pana wojewody. Nie może być też tak, że ktoś będzie chciał gdzieś na tej kwestii zarobić i dlatego ten przepis jest napisany w sposób absolutnie sprawiedliwy i absolutnie bezpieczny – mówiła Beata Kempa.

Specustawa ma także m.in. dać policji uprawnienia, jak przy imprezach masowych; funkcjonariusze będą z nich korzystać do końca sierpnia 2016 roku.

Policja będzie mogła sprawdzić wolontariusza, czy nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Z kolei Straż Ochrony Kolei będzie mogła przeszukać bagaż podróżnych. Jeszcze dziś ustawą ma się zająć Senat.

RIRM

drukuj