Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu wyborczego autorstwa posłów PiS

Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu wyborczego autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Za jej przyjęciem głosowało 230 posłów, przeciw było 160, a 22 wstrzymało się od głosu. Teraz nowela trafi do Senatu.

Według nowelizacji Kodeksu wyborczego, prawa bycia wybranym w wyborach na wójta, burmistrza czy prezydenta miasta nie będzie miała osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Nowela zakłada też powrót do jednej obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach prezydenckich. Zgodnie z nowelizacją, skład każdej obwodowej komisji wyborczej związany jest z wielkością obwodu głosowania. Z kolei za granicą kraju w skład komisji wejdzie od 4 do 12, a nie tak jak dotychczas od 4 do 8 osób. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych będzie można dokonywać najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów. Zgodnie z nowymi przepisami, osoby spokrewnione z kandydatami w wyborach mogą być członkami obwodowych komisji wyborczych w innych okręgach wyborczych niż okręg, w którym kandyduje osoba z nimi spokrewniona. W myśl przepisów mandat wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz radnego wygasa automatycznie z dniem wyboru na posła, senatora, czy posła do PE.

TV Trwam News/RIRM

drukuj