fot. flickr.com

Sejm uchwalił dwie ustawy dot. wsparcia osób niepełnosprawnych

Sejm uchwalił dziś dwie ustawy mające poprawić sytuację życiową osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Oba projekty to propozycje rządu.

Zgodnie z pierwszą ustawą, renta socjalna wzrośnie z 865 zł do 1029 zł. Przysługuje ona osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy.

– Pamiętajmy, że minimalna emerytura jest taka, jak renta socjalna i na minimalną emeryturę trzeba pracować 20-25 lat te osoby nie mogą pracować z powodów zdrowotnych – nie mogą pracować – ale nie może być też nierównowagi miedzy systemem zabezpieczenia społecznego i systemem ubezpieczenia społecznego – podkreśliła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Szefowa resortu rodziny podkreśliła, że projekt podniesienia renty socjalnej to postulat protestujących w Sejmie, ale był podnoszony także przez inne środowiska od wielu lat.

– Trzeba uczciwie powiedzieć, że to, że dzisiaj głosujemy ten projekt i nastąpi to zrównanie, to jest realizacja tego postulatu, to jest też zwycięstwo tych  protestujących osób – mówiła Elżbieta Rafalska.

Elżbieta Rafalska wyraziła również nadzieję, że protest w Sejmie zostanie zakończony.

– Bardzo bym chciała i myślę, że większość z państwa, niezależnie od tego, jaką opcję polityczną realizujecie, żeby ten protest, który odbywa się na sejmowych korytarzach zakończył się, że ważna część tych postulatów została zrealizowana. Nie rozwiążemy wszystkich problemów osób niepełnosprawnych – zaznaczyła minister.

Wydatki na osoby niepełnosprawne w ostatnich dwóch latach wzrosły o około 3 mld zł.

Druga ustawa przewiduje ok. 520 zł miesięcznych oszczędności z tytułu wydatków na wyroby medyczne i rehabilitację. Projekt zakłada wprowadzenie szczególnych uprawnień w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Wedługposła Pawła Grabowskiego z Kukiz’15, rząd powinien pracować nad kolejnymi rozwiązaniami.

– To jest część pomocy, ale na pewno nie jest to cała i taka pomoc, której oczekują i potrzebują tak naprawdę protestujący niepełnosprawni. My zwracaliśmy uwagę na to, że nie ujmuje się w zasadzie w tej pomocy osób niepełnosprawnych intelektualnie, którym niekoniecznie np. pieluchomajtki (…) są potrzebne – tłumaczył poseł.

 

Ustawy stanowią odpowiedź rządu na postulaty protestujących w Sejmie od 18 kwietnia niepełnosprawnych oraz ich rodziców, jednak ich przyjęcie nie kończy protestu. Niepełnosprawni domagają się wprowadzenia dodatkowego świadczenia w wysokości 500 zł wypłacanego co miesiąc w postaci gotówki.

 

 

TV Trwam News/Zuzanna Dąbrowska/RIRM/

drukuj