fot. twitter.com/KancelariaSejmu

Sejm: Trwa III konferencja rad młodzieżowych

Do Sejmu RP zjechali dziś młodzieżowi aktywiści z całego kraju, aby po raz trzeci wziąć udział w corocznej konferencji młodzieżowych rad. Wydarzenie jest wyjątkowe nie tylko ze względu na rok stulecia niepodległości, lecz także na formę i tematy, które zostaną podjęte. Środowisko młodzieżowych rad ma zamiar jasno podkreślić, że pragnie zwiększenia partycypacji młodych w procesach decyzyjnych – zarówno lokalnych, jak i centralnych. Służyć temu mają nowelizacja Ustawy o Samorządzie Gminnym, a także przedłożenie Ustawy o Radzie Młodzieży RP.

Organizatorami wydarzenia są: Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego, Polska Rada Organizacji Młodzieżowych, Rada Dzieci i Młodzieży RP przy MEN, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Będzie to święto obywatelskiego zaangażowania, nagroda za całoroczną pracę i głos nowoczesnego podejścia do spraw wspólnoty państwowej. Młodzi ludzie, którzy przyjadą do Sejmu z konkretnymi propozycjami, wyciągnęli wnioski z lekcji, których udzieliła historia i pragną wziąć rzeczywistość we własne ręce.

Konferencja będzie przestrzenią dla dyskusji, a także przedstawienia zebranym – również najważniejszym osobom w państwie – swoich postulatów. Po raz pierwszy zostanie przyznana nagroda “Młodzieżowa Rada 2018” jako forma wyróżnienia najsprawniej działających młodzieżowych rad. Ponadto spotkanie będzie okazją do rozwinięcia swoich umiejętności, zdobycia wiedzy i wypowiedzenia się na wielu płaszczyznach. Posłuży temu wachlarz warsztatów, którego tematyka sięga od zarządzania, marketingu potrzebnych w funkcjonowaniu młodzieżowych organów, po zmiany ustawodawcze, czy współpracę międzynarodową i pozyskiwanie funduszy unijnych.

Anna Ostrowska, rzecznik Ministerstwa Edukacji Narodowej, podkreśla, że spotkanie ma zachęcić młodych do jeszcze większej aktywności.

Chcemy skupić się na tym, aby młodzi ludzie aktywnie angażowali się w życie swoich lokalnych społeczności, aby starali się pokazać swój potencjał i docierać do swoich władz lokalnych, by pokazać swoje umiejętności, pasje i zainteresowania, aby prężnie mógł funkcjonować cały ruch młodzieżowy. Przedstawiciele rady dzieci i młodzieży będą chcieli przedłożyć też dokument dotyczący młodzieżowych rad. Na podstawie przeprowadzonego przez siebie badania chcą pokazać, w jaki sposób rozkłada się aktywność młodzieży w poszczególnych województwach i miastach – wskazuje Anna Ostrowska.

Konferencja rozpoczęła się o godz. 10.00 i potrwa do godz. 17.00.

Sejm.gov/RIRM

drukuj