Sejm: spotkanie reprezentantów 12 państw, które nie należą do UE

Parlamenty państw Europy Środkowo-Wschodniej będą zacieśniać współpracę międzyparlamentarną oraz działać na rzecz lepszej współpracy między Unią Europejską a państwami, które pozostają poza Unią – to ustalenia konferencji reprezentantów 12 parlamentów tych państw.

W środę w Sejmie odbyła się konferencja „Solidarność i suwerenność: Spotkanie parlamentarne państw Europy Środkowo-Wschodniej”, w której udział wzięli przewodniczący i wiceprzewodniczący parlamentów: Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Gruzji, Macedonii, Mołdawii, Serbii, Ukrainy, a także Azerbejdżanu, Armenii oraz Turcji. Gospodarzem spotkania był marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

W czasie spotkania Kuchciński poprowadził dyskusję pt. „Odnowa Unii Europejskiej a współpraca regionalna w Europie Środkowo-Wschodniej”, a marszałek Senatu Stanisław Karczewski dyskusję na temat: „Parlamenty narodowe na rzecz współpracy wielostronnej w Europie Środkowo-Wschodniej”.

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS) powiedział dziennikarzom po zakończeniu konferencji, że jej uczestnicy ustalili m.in., że będą zacieśniać współpracę międzyparlamentarną oraz będą działać na rzecz takich zmian w Europie, które poprawią współpracę między Unią Europejską a państwami, które pozostają poza Unią Europejską.

Ryszard Terlecki poinformował, że powołana została grupa robocza, złożona z ekspertów i doradców, która ma ułożyć w katalog wszystkie postulaty, które pojawiły się w czasie dyskusji.

Następnie Polska będzie przedstawiać (te postulaty) swoim partnerom w Unii Europejskiej, najpierw w Grupie Wyszehradzkiej, a potem na forum Unii Europejskiej” – zapowiedział Ryszard Terlecki.

Wicemarszałek Sejmu powiedział też, że bardzo ważną konkluzją konferencji była decyzja jej uczestników, że spotkania na szczycie parlamentarnym będą kontynuowane jeszcze przed planowanym na wiosnę 2017 r. spotkaniem przewodniczących parlamentów całej Europy Środkowo-Wschodniej, a więc zarówno tych państw, które należą do UE, jak i tych, które są poza jej strukturami.

Marszałek Kuchciński w wystąpieniu inaugurującym konferencję powiedział, że Unia Europejska, a z nią cała Europa przeżywa największy chyba kryzys od początku swego istnienia, powodujący gwałtownie rosnące napięcia międzynarodowe. Jak ocenił, potrzebne jest wzmocnienie Unii, poprzez jej odnowę.

Według marszałka Sejmu, obecnie mamy do czynienia z kumulacją kilku kryzysów: strefy euro – rosnące zadłużenie państw UE i słaby wzrost gospodarczy; bezpieczeństwa – bezradność UE wobec terroryzmu oraz konfliktów wojennych, takich jak agresja Rosji na Ukrainę; kryzys strefy Schengen – spowodowany napływem do Europy milionów imigrantów oraz Brexit – kryzys strukturalny i funkcjonalny UE.

Unia Europejska nie radzi sobie z tymi kryzysami, rośnie nieufność do instytucji europejskich, spada frekwencja wyborcza do PE, w wielu państwach wzrastają nastroje antyintegracyjne. Wszystkie te czynniki nadwyrężają solidarność europejską, której dotąd fundamentami były: możliwość dobrowolnego jednoczenia się europejskich państw, gwarancje do życia w pokoju i bezpieczeństwa dla obywateli wszystkich państw europejskich, a po trzecie – solidarność i pomocniczość, prowadzące do likwidacji ubóstwa” – ocenił marszałek Sejmu.

Jego zdaniem, trzeba wspólnie zastanowić się nad przyszłością UE, ale i całej Europy, m.in. nad tym, jak wzmocnić Unię i jak wzmocnić Europę.

Istnieje konieczność wypracowania wspólnego stanowiska państw Europy Środkowo-Wschodniej w tej sprawie” – przekonywał Kuchciński.

Marszałek Sejmu ocenił, że zasady Unii Europejskiej są obecnie nagminnie łamane, a solidarność i pomocniczość zostały w wielu przypadkach zakwestionowane. Jak zauważył, pogłębiły się istniejące już wcześniej różnice zdań, co do kształtu Unii i jej otwartości na przyjmowanie kolejnych państw.

Zaczęto eksponować podziały, np. na silne państwa zachodniej Europy, domagające się wręcz zamknięcia Unii, czyli zacieśnienia integracji w kierunku federalizacji, po drugie na państwa nowych członków (Unii) z Europy Środkowo Wschodniej, zgłaszające liczne, zbyt liczne zastrzeżenia, co do funkcjonowania instytucji unijnych oraz państwa pozostające poza Unią, którym odmówiono jakiegokolwiek wpływu na kształt jej funkcjonowania” – mówił Kuchciński.

Jak dodał, wzmocnieniu uległy też tendencje do rozstrzygania najbardziej istotnych problemów Unii przez różne konfiguracje państw, które niekiedy przypominają niechlubnej pamięci koncert mocarstw.

Polska i Polacy, mimo swojego wielkiego poparcia dla idei Unii i integracji europejskiej, nie utożsamiają Unii z całą Europą” – przekonywał marszałek Sejmu.

Jak dodał, większość Polaków uważa redukowanie Europy do Unii za szkodliwe.

Nie ma bezpieczeństwa Unii bez zagwarantowania bezpieczeństwa w całej Europie” – oświadczył Kuchciński.

Marszałek Sejmu zadeklarował, że Polska chce rozwoju pogranicza wschodniego i południowo-wschodniego Unii i NATO. Zapewnił też, że jeśli kolejne państwa wyrażą wolę wejścia do tych organizacji, to Polska będzie wspierać ich aspiracje członkowskie.

Nie chcemy budować murów, które znowu będą dzieliły Europę Środkowo-Wschodnią” – podkreślił Marek Kuchciński.

Kuchciński przekonywał, że siła Europy zawsze tkwiła w jej różnorodności, umiejętności czerpania z doświadczeń historycznych oraz zdolności dokonywania dobrych zmian. Dlatego – jak mówił – proponuje, aby Europa solidarnych państw stała się podstawowym modelem.

Marszałek Sejmu przekonywał, że konieczne jest stworzenie forum dyskusji międzyparlamentarnej na temat przyszłości Europy. Jak dodał, takie forum mogłoby mieć kształt szczytu parlamentarnego państw Europy Środkowo-Wschodniej.

PAP/RIRM

drukuj