fot. PAP/Tomasz Gzell

Sejm przyjął ustawę w sprawie rekompensat dla przedsiębiorców z obszaru objętego stanem wyjątkowym

Przedsiębiorcy z obszaru objętego stanem wyjątkowym otrzymają rekompensaty. Sejm przyjął wczoraj wieczorem rządową ustawę w tej sprawie.

Rekompensaty będą przysługiwać podmiotom świadczącym usługi albo prowadzącym działalność gospodarczą w części województw podlaskiego i lubelskiego. Mowa m.in. o organizatorach turystyki, świadczących usługi hotelarskie czy firmach gastronomicznych.

Podmioty te będą mogły ubiegać się o rekompensatę na poziomie 65 proc. średniego miesięcznego przychodu z 3 miesięcy poprzedzających wprowadzenie stanu wyjątkowego.

O szczegółach mówił podczas prac nad ustawą w Sejmie poseł PiS Dariusz Stefaniuk.

– Proponujemy przedsiębiorcom oraz rolnikom świadczącym usługi hotelarskie, przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie gastronomii, prowadzącym działalność organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, a także prowadzącym działalność pilota wycieczek czy przewodnika turystycznego, rekompensatę. Jest to grupa usługodawców najbardziej dotkniętych wprowadzonymi ograniczeniami. Rekompensata będzie przyznawana przez właściwego wojewodę na wniosek przedsiębiorcy. Zależy nam na jak najszybszej pomocy ww. branżom, dlatego wojewodowie będą rozpatrywać wnioski niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od ich złożenia –    

Rekompensata z budżetu państwa ma przysługiwać za okres obowiązywania stanu wyjątkowego. Gdyby stan ten miał być skrócony lub wydłużony, kwota rekompensaty ma być proporcjonalna do tego czasu. Senat przepisami ma zająć się w przyszłym tygodniu.

RIRM

drukuj