Sejm przyjął nowelizację dot. oceny celowości inwestycji w ochronie zdrowia

Zapewnienie przejrzystego i racjonalnego procesu oceny celowości inwestycji w ochronie zdrowia – to główny cel nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnych ze środków publicznych przyjętej przez Sejm.

Pozytywna ocena będzie warunkiem formalnym uzyskania dofinansowania inwestycji.

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 261 posłów, 18 było przeciw, 154 wstrzymało się od głosu. Nowelizacja trafi teraz do Senatu.

Zgodnie z nowelizacją wojewoda będzie wydawał opinie przede wszystkim w oparciu o mapy potrzeb zdrowotnych, priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz dane z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Podstawą do wydania pozytywnej opinii o celowości inwestycji będzie jej ocena dokonywana w oparciu o formularz zwany Instrumentem Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ). Będzie on zawierał kilkadziesiąt pytań, odpowiadających różnorodnym priorytetom istotnym z perspektywy systemu ochrony zdrowia. Odpowiedzi będą oceniane w skali punktowej; poszczególnym pytaniom zostanie nadana odpowiednia waga.

Jak zaznaczył w czwartek przed głosowaniem wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda chodzi o inwestycje przyszłe, planowane i w toku. Wyjaśnił, że chodzi m.in. o to by nie budować w pobliżu dwóch szpitali. Podczas prac nad projektem nowelizacji w Ministerstwie Zdrowia Łanda mówił, że na realizację szanse będą miały nie tylko duże projekty dotyczące odnowienia infrastruktury, ale także mniejsze, ale ciekawe i znaczące, np. kładące nacisk na opiekę środowiskową.

Jak wyjaśniono po przyjęciu przez rząd projektu nowelizacji w przyszłości NFZ (lub jego następca, jeśli Fundusz zostanie zlikwidowany) będzie kontraktował świadczenia, mając na uwadze rzeczywiste potrzeby mieszkańców danego regionu, wynikające z map potrzeb zdrowotnych oraz priorytetów regionalnej polityki zdrowotnej. Podmioty będą miały możliwość uzyskania dodatkowych punktów w konkursie w przypadku prowadzenia inwestycji pozytywnie ocenianych przez wojewodów.

Brak pozytywnej opinii o celowości inwestycji będzie skutkował przyznaniem mniejszej liczby punktów, a podmiot będzie musiał przedstawić ofertę znacznie korzystniejszą od tych, które uzyskały taką opinię.

Opinia o celowości inwestycji będzie ważna również wówczas, gdy podmiot leczniczy będzie chciał ją zrealizować z własnych środków. Pozytywne opinie będą wydawane, gdy na podstawie danych posiadanych przez wojewodów i oddziały wojewódzkie NFZ, będzie można stwierdzić faktyczne braki w danym obszarze.

Według Ministerstwa Zdrowia wprowadzenie instrumentu oceny celowości inwestycji jest szczególnie ważne, ponieważ w aktualnej perspektywie finansowej, czyli na lata 2014 – 2020 na ochronę zdrowia przewidziano środki europejskie w wysokości ok. 12 mld zł.

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia.

PAP/RIRM

drukuj
Tagi: , ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl