fot. PAP/Marcin Bielecki

Sejm: prace nad nowelą dotyczącą zawodu farmaceuty

Sejmowa komisja zdrowia rozpatruje dziś sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej, która od lipca pracowała nad rządową nowelą dotyczącą zawodu farmaceuty. Projekt zakłada uporządkowanie zapisów określających obowiązki i prawa osób wykonujących ten zawód.

Sejmowa podkomisja rekomenduje przyjęcie noweli z 24 poprawkami merytorycznymi i pakietem poprawek redakcyjnych. Zasadniczym celem projektu jest zrealizowanie postulatów zamieszczonych w dokumencie rządowym „Polityka lekowa państwa 2018-2022”. Nowela wprowadza m.in. Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny dla farmaceutów spoza krajów UE oraz zmiany w kształceniu. Nakłada na farmaceutów obowiązek kształcenia ustawicznego. Jednocześnie przepisy zakładają wprowadzenie płatnego, sześciodniowego urlopu, z którego farmaceuta może skorzystać po uzgodnieniu z pracodawcą.

W merytorycznych pracach podkomisji udział brały wszystkie zainteresowane podmioty. Wypracowano konsensus – zapewnił szef podkomisji poseł PiS Paweł Rychlik.

– Zasadniczym celem projektu ustawy o zawodzie farmaceuty jest realizowanie postulatów zamieszczonych w dokumencie rządowym „Polityka lekowa państwa 2018-2022”, jak również uregulowanie zasad wykonywania tego zawodu, ze szczególnym uwzględnieniem uzyskania prawa wykonywania zawodu farmaceuty oraz kwestii szkoleń i doskonalenia zawodowego. Wypracowany projekt przewiduje kompleksowe uregulowanie zasad wykonywania zawodu farmaceuty w ramach jednego aktu normatywnego. Zapewnia również znaczące zwiększenie niezależności farmaceuty  – poinformował Paweł Rychlik.

Nowela uwzględnia rozszerzenie zakresu świadczeń udzielanych przez farmaceutów w taki sposób, aby mogli brać oni aktywny i znaczący udział w działaniach związanych z profilaktyką, promocją zdrowia i farmakoterapią.

 

Zuzanna Dąbrowska, Warszawa/RIRM

drukuj