Sejm: nie będzie dziś głosowania ws. Konwencji Rady Europy

Sejm nie będzie dziś głosował nad ratyfikacją niezwykle szkodliwej Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Podczas drugiego czytania projektu ustawy, poseł Małgorzata Sadurska złożyła poprawkę mówiącą, że izba nie wyraża zgody na ratyfikację konwencji. Spowodowało to, że muszą ją wcześniej zaopiniować połączone komisie spraw zagranicznych i sprawiedliwości, które zbiorą się dopiero na kolejnym posiedzeniu izby.

Daje to dodatkowe dwa tygodnie. Przez ten czas, posłowie PiS-u chcą uzmysłowić politykom PO, że konwencja jest całkowicie przesiąknięta ideologią i nie walczy z przemocą wobec kobiet i w rodzinie.

Te dwa tygodnie to czas zarówno dla nas jako parlamentarzystów, którzy w rozmowach z innymi posłami możemy przekonywać, ale również dla wszystkich wyborców (głównie PO), żeby uczulali swoich posłów, których wybierali, żeby nie podnosili ręki za tą złą konwencją – mówiła poseł Małgorzata Sadurska.

Odrzucenia projektu domaga się konferencja episkopatu Polski. Kościół katolicki sprzeciwia się jakimkolwiek formom przemocy, jednak rzekoma walka z nią, przemycająca redefiniowanie pojęcia płci, małżeństwa i rodziny, jest nie do przyjęcia.

RIRM

drukuj