fot. PAP/Rafał Guz

Sejm: Komisja Zdrowia przyjęła wniosek o odrzucenie projektu zmian w ustawie o mapach potrzeb zdrowotnych

Komisja Zdrowia przyjęła wniosek o odrzucenie projektu zmian w ustawie o mapach potrzeb zdrowotnych. Wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu zgłosili posłowie opozycji, którzy twierdzą, że jest on nieprzygotowany i marginalizuje rolę samorządów. Wniosek został przyjęty.

Sejmowa Komisja Zdrowia we wtorek zajmowała się w pierwszym czytaniu rządowym projektem zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zdaniem resortu zdrowia zmiany mają usprawnić tworzenie i wykorzystanie map potrzeb zdrowotnych na poziomie kraju i województw.

Zdecydowano też, by kompetencje tworzenia map pozostawić w gestii resortu zdrowia. Na ten cel przewidziano 15 etatów. Po pierwsze dlatego, że ma ono już odpowiednie doświadczenie. Z drugiej strony możliwości wojewodów w opracowywaniu takich map są ograniczone ze względu m.in. na niepełny dostęp do danych oraz narzędzi analitycznych – argumentował w Sejmie wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski.

– Jedną z fundamentalnych zmian, które sankcjonują obecny porządek, jest odejście od pierwotnej propozycji przejęcia procesu tworzenia map przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (takie założenia były w ostatniej ustawie) i kontynuacja tego zadania w Ministerstwie Zdrowia. To wynika ze zbudowania w Ministerstwie Zdrowia zespołu analitycznego, zespołu, który już ma doświadczenie w tworzeniu map potrzeb zdrowotnych, zespołu, w którym udało się zgromadzić wymagane kompetencje do tego zadania – wyjaśnił Sławomir Gadomski.       

Mapa będzie ustalana na 7 lat (pierwsza edycja mapy na 6 lat), przy czym wyniki analiz demograficznych i epidemiologicznych, analiz stanu i wykorzystania zasobów, w tym personelu medycznego, będą aktualizowane co roku.

Sejm sprawozdaniem sejmowej Komisji Zdrowia ma się zająć dziś wieczorem.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj