fot. flickr.com

Sąd przeprowadzi lustrację Komorowskiego

Sąd Okręgowy w Warszawie przeprowadzi dziś lustrację Bronisława Komorowskiego jako kandydata na prezydenta. Komorowskiego nie stawi się w sądzie. Przebywa z oficjalną wizytą w Japonii.

Taką sądową procedurę – wszczynaną przez sądy z urzędu – muszą przejść wszyscy kandydaci w wyborach prezydenckich, urodzeni przed 1972 r.

Nie ma znaczenia, czy sądy już wcześniej badały prawdziwość ich oświadczeń lustracyjnych o ewentualnych związkach z tajnymi służbami PRL. Sąd w 2010 r. uznał za prawdziwe oświadczenie Komorowskiego o braku takich związków.

Prawomocny wyrok o złożeniu niezgodnego z prawdą oświadczenia powoduje m.in. pozbawienie danej osoby możliwości wyboru na urząd prezydenta.

RIRM

drukuj