fot. twitter.com

Sąd odrzucił zażalenie na decyzję o warunkowym tymczasowym areszcie dla Gawłowskiego

Sąd Apelacyjny w Szczecinie odrzucił w środę zażalenie prokuratury na decyzję o warunkowym tymczasowym areszcie dla Stanisława Gawłowskiego. Poseł PO może pozostać na wolności.

Rozpatrująca zażalenie sędzia Bogumiła Metecka-Draus uzasadniając decyzję powiedziała, że zażalenia złożone w sprawie – zarówno przez prokuratora, jak i obrońcę podejrzanego – są „niezasadne”.

„Ogólna przesłanka stosowania środków zapobiegawczych w sprawie została spełniona. Przesądził o tym już sąd stosujący tymczasowe aresztowanie, następnie sąd, który kontrolował decyzję sądu stosującego areszt oraz teraz sąd pierwszej instancji, który wydał zaskarżone postanowienie” – powiedziała Bogumiła Metecka-Draus.

Jak zaznaczyła sędzia, „przesłanki szczególne stosowania środków zapobiegawczych – w ocenie sądu apelacyjnego – również zostały spełnione”.

„Ma rację oskarżyciel, że istnieje obawa matactwa w sprawie, ma rację oskarżyciel, że wiele czynności jeszcze nie zostało zabezpieczonych i że w związku z tym w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania należy stosować środki zapobiegawcze. Niemniej trzeba zauważyć i to, co jest bardzo istotne, że sąd na każdym etapie postępowania kontroluje, czy środek zapobiegawczy określony winien być w dalszym ciągu stosowany” – powiedziała sędzia.

W ocenie sądu, prokuratura miała czas na przeprowadzenie niezbędnych czynności podczas izolacji podejrzanego.

Decyzja Sądu Apelacyjnego jest prawomocna.

PAP/RIRM

drukuj