twitter.com/Straz_Graniczna

Rzecznik Straży Granicznej: 258 migrantów opuściło dom otwarty Fundacji Dialog

Straż Graniczna od sierpnia przekazała 286 imigrantów do Fundacji Dialog, która prowadzi tzw. dom otwarty i ma możliwość wynajmowania mieszkań.  258 osób już tam nie ma i najprawdopodobniej opuściły Polskę – poinformowała ppor. Anna Michalska, rzecznik SG.

Do Fundacji Dialog Straż Graniczna przekazuje osoby, które z powodu stanu zdrowia, w tym psychicznego, po przekroczeniu granicy nie trafiły do ośrodków strzeżonych dla cudzoziemców.

Jak się okazuje, większość z nich wyjechało, mimo że wcześniej deklarowały, iż pozostaną w naszym kraju. Ppor. Anna Michalska zwróciła w tym kontekście uwagę na koszty, jakie poniosła Straż Graniczna.

– Koszt utrzymania w Fundacji Dialog ponosi Straż Graniczna. Dla 286 osób wyniósł on 1,5 miliona złotych, z czego pół miliona złotych to była sama pomoc medyczna, psychologiczna, również leczenie stomatologiczne. Pełen koszt pokryła Straż Graniczna. W tym samym czasie, od 1 sierpnia do chwili obecnej, 600 cudzoziemców opuściło ośrodki otwarte dla cudzoziemców. Od tych osób przyjęliśmy wnioski o ochronę międzynarodową w Polsce. Te osoby zadeklarowały, że chcą pozostać w naszym kraju i podjąć pracę. Po skierowaniu ich do otwartych ośrodków – opuściły je. Prawdopodobnie wyjechały do innych krajów Unii. Głównym celem tych osób są kraje Europy Zachodniej – oznajmiła rzecznik SG.

Ppor. Anna Michalska poinformowała, że od 18 sierpnia ubiegłego roku Polska udzieliła pomocy już 20 tys. Białorusinów, którzy byli represjonowani w swoim kraju.

SG podała, że minionej doby granicę polsko-białoruską próbowały nielegalnie przekroczyć 92 osoby. Wydano 7 postanowień o opuszczeniu terytorium RP.

Na odcinku ochranianym przez Placówkę w Mielniku grupa 33 cudzoziemców, obywateli Iraku, siłowo forsowała granicę przy wsparciu białoruskich służb. Po jej przekroczeniu zostali zatrzymani przez polską SG i doprowadzeni do linii granicy.

RIRM

drukuj