źródło Biuro RPD

Rzecznik Praw Dziecka proponuje, aby spożywanie alkoholu przez kobiety w ciąży traktować jako przestępstwo 

Rzecznik Praw Dziecka domaga się kar dla kobiet w ciąży spożywających alkohol. Mikołaj Pawlak uważa, że takie praktyki powinny być traktowane jako przestępstwo. Propozycję popiera Prawo i Sprawiedliwość – napisał dziś „Dziennik Gazeta Prawna”.

Mikołaj Pawlak przedstawił ten pomysł prezentując raport ze swojej działalności. Zwrócił w nim uwagę na wysoki odsetek kobiet pijących alkohol w ciąży, co często prowadzi do trwałych uszkodzeń dziecka w łonie matki.

Rzecznik Praw Dziecka uważa, że w tej sprawie należy podjąć działania edukacyjne, profilaktyczne i prawne.

– Ten problem pojawia się permanentnie. Ten problem był analizą Rzecznika Praw Dziecka zarówno w poprzednich kadencjach, jak i w mojej, więc to jest sprawa, która wynika z wieloletniej analizy spraw i systemu, jaki mamy. Musimy przedyskutować te sprawy z resortem sprawiedliwości, z resortem rodziny, ponieważ jednej recepty na tego typu problem nie można postawić tak od razu. To bardzo skomplikowane procedury prawne. Ja zgłosiłem sprawę jako bardzo ważną, ponieważ dotyczy wieluset, jeśli nie wielu tysięcy dzieci rocznie i te krzywdy dla dzieci z powodu picia alkoholu przez matki są potem odczuwalne przez dzieci często przez całe życie – podkreśla Mikołaj Pawlak.    

Spożywanie alkoholu w ciąży prowadzi do płodowych zaburzeń alkoholowych, tzw. FASD. To m.in. wrodzone wady serca i ośrodkowego układu nerwowego.

Alkohol może też hamować wzrost płodu, a nawet spowodować poronienie. Co roku w Polsce rodzi się około 9 tys. dzieci z syndromem FASD.

MD/RIRM

drukuj