Rzecznik MŚP o ustawie o ochronie zwierząt: Zbyt daleka ingerencja w działalność gospodarczą

W uwagach przekazanych do Senatu dot. noweli ustawy o ochronie zwierząt Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw zauważył, że ingerencja w działalność gospodarczą jest zbyt daleka i postuluje wydłużenie okresu na wejście w życie nowych przepisów.

Chodzi o uchwaloną przez Sejm nowelizację ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw. Uwagi dotyczą tzw. Piątki dla Zwierząt.

„Projekt zakłada, jak wskazuje jego uzasadnienie, >>wzmocnienie ochrony prawnej zwierząt oraz poprawa ich szeroko rozumianego dobrostanu<<. Nie kwestionując założeń i idei Projektu, Rzecznik MŚP dostrzegł jednakże pewne problematyczne z punktu widzenia zasad wykonywania działalności gospodarczej rozwiązania, jakie przewiduje” – czytamy w komunikacie.

Jak poinformowano, w związku z powyższym, pismem z dnia 22 września 2020 r. Rzecznik MŚP przekazał Marszałkowi Senatu RP uwagi do projektu.

„Rzecznik MŚP wskazał w pierwszej kolejności, że w przypadku tak daleko idącej ingerencji w prowadzenie działalności gospodarczej, jaką zakłada projekt, przyjęty roczny termin wejścia w życie przedmiotowej regulacji uznać należy za zbyt krótki i powinien ulec on wydłużeniu do 5 lat od dnia ogłoszenia, co znajduje potwierdzenie w dotychczasowym dorobku orzeczniczym Trybunału Konstytucyjnego” – poinformowano.

Ponadto zdaniem Rzecznika MŚP, niezbędne jest doprecyzowanie zasad i gwarancji wysokości przyznawanych rekompensat dla przedsiębiorców tzw. branży futerkowej, przedsiębiorców prowadzących schroniska dla bezdomnych zwierząt czy wykonującym ubój rytualny, które powinny wynieść całkowity koszt utraty możliwości prowadzenia działalności objętej zakazem – czytamy w komunikacie biura prasowego Rzecznika MŚP.

Nowelizacja wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra z wyjątkiem królika. Nowela przyznaje prawo do rekompensaty z budżetu państwa z tytułu zaprzestania chowu lub hodowli zwierząt futerkowych. Przepisy dotyczące zakazu hodowli zwierząt na futra mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy od ogłoszenia noweli.

Ponadto zgodnie z nowelą ubój rytualny ma być możliwy tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych.

Teraz nowelizacją zajmuje się Senat. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki poinformował, że prawdopodobnie na 9 października zostanie zwołane dodatkowe posiedzenie Senatu poświęcone nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, gdyż senatorowie potrzebują więcej czasu do pracy nad poprawkami do tej ustawy.

PAP

drukuj