Rząd zajmie się ustawami dot. kar za sformułowanie „polskie obozy”

Rząd, po trzytygodniowej przerwie wakacyjnej, zajmie się dziś projektami nowelizacji ustaw, które przewidują kary za posługiwanie się kłamliwym sformułowaniem „polskie obozy”. Autorem rozwiązania jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Pierwotna wersja projektu, przedstawiona na początku roku, przewidywała 5 lat więzienia. Krytycznie odniosło się jednak do tego Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Rządowe Centrum Legislacji.

Aktualny projekt zakłada wprowadzenie kar za stosowanie określenia „polskie obozy”. Za popełnienie takiego czynu groziłaby grzywna lub do 3 lat więzienia.

Dr Jerzy Bukowski, publicysta i filozof, zwrócił uwagę, że dotychczas z kłamliwymi określeniami walczyły organizacje społeczne oraz indywidualne osoby.

Teraz – jak zauważa – rząd wspiera te osoby. Dr Jerzy Bukowski proponuje jednak rozszerzenie kar za celowe fałszowanie jeszcze innych zbrodni.

– W ten sam sposób powinno być również karane tzw. kłamstwo katyńskie tzn. naigrywanie się z ofiar zbrodni katyńskiej lub też, jak twierdzą niektórzy przedstawiciele różnych istniejących jeszcze (nie wiem, jakim prawem) w Polsce komunistycznych partii i organizacji, twierdzenie, że Katyń zrobili Niemcy, a nie Sowieci. Powoli, ale systematycznie widzę, że polski rząd podejmuje te trudne sprawy i że jest tak, jak powinno być w każdym niepodległym i demokratycznym państwie – oddolne inicjatywy zyskują wsparcie władzy – mówi dr Jerzy Bukowski.

W myśl projektu resortu sprawiedliwości do prawa karnego zostałoby wprowadzone nowe przestępstwo: „publicznego i wbrew faktom przypisywania Rzeczpospolitej Polskiej lub narodowi polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie”.

Rada Ministrów zajmie się dziś także planowanymi zmianami ws. działalności innowacyjnej oraz wysłucha informacji o zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń.


RIRM

drukuj