Rząd powołał radę walczącą z tzw. mową nienawiści

Premier Donald Tusk powołał radę, która będzie walczyć z tzw. mową nienawiści.

Rozporządzenie z 13 lutego ustanawia dokładnie „radę ds. przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji”. Rada na czele z ministrem Michałem Bonim ma się zbierać raz na pół roku.

Swoje rozstrzygnięcia ma podejmować w formie uchwał. Do współpracy z nią zobligowane są „organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne”. W radzie nie ma żadnego urzędnika, który byłby niezależny od rządu.

Poseł Jarosław Zieliński mówi,  że jest to kolejny niepotrzebny twór administracyjny w obecnym rządzie i kolejny sposób na odwrócenie uwagi od poważnych problemów ekonomiczno-gospodarczych Polski.

Nie ma w tej chwili w Polsce takiej potrzeby, żeby tworzyć osobny instytut, czy powoływać jakiekolwiek rady. Te problemy chyba  nie są jakoś szczególnie napięte w Rzeczypospolitej. Natomiast jest cały szereg spraw bardzo poważnych: gospodarczych, społecznych, politycznych którymi należało by się zająć i tutaj nie widać inicjatywy rządu i premiera. Jest coś dziwnego w tym, że takie trochę wymyślane obszary problemowe znajdują aktywność działania rządu, a takie problemy jak bezrobocie czy sprawa demografii nie znajdują żadnych form aktywności rządu – powiedział poseł Jarosław Zieliński.

Zapowiedzi powołania rady zwalczającej mowę nienawiści od początku budzą niepokój i sprzeciw wielu komentatorów. Wskazują oni, że jest to wstęp do tłumienia krytyki rządzących oraz budowy narzędzi prawnych, by zwalczać tych, którzy władzy się nie podobają. Działania rady mogą być w dalszej perspektywie bardzo niebezpieczne dla opozycji ale nie tylko dla niej.

 – Jeżeli te kwestie będą oceniane przez polityków koalicji rządzącej to można się spodziewać tego, że będzie to wymierzone działanie w tych, którzy z obozem rządzącym nie trzymają. To jest działanie bardzo niebezpieczne. Przecież to politycy koalicji będą orzekali, co jest mową nienawiści – powiedział Zieliński.

RIRM

drukuj