fot. PAP/Rafał Guz

Rząd podsumował pierwsze pół roku swojej działalności

W otwartej dla mediów pierwszej części posiedzenia premier Beata Szydło podkreśliła, że władza powinna kierować się interesem obywateli.

Postępowanie, które charakteryzowało poprzedni rząd, oparte na egoizmie i marnotrawstwie – jak mówiła premier –  powinno być nie tylko zapomniane, ale też rozliczone.

Szefowa rządu wskazała, że posiedzenie ma charakter roboczy i wnioski z niego mają posłużyć przygotowaniom do dalszej pracy.

– Zbliżamy się do tego momentu, kiedy będziemy przystępować do pracy nad przygotowaniem budżetu na rok 2017. Mamy plany, projekty, które są do zrealizowania jeszcze w tym roku, które będziemy realizowali również w przyszłym roku i to wszystko, co dzisiaj sobie powiemy ma służyć przygotowaniu do dalszej pracy, a więc to nasze dzisiejsze posiedzenie to jest nie tylko podsumowanie tych sześciu miesięcy, wyciągnięcie wniosków, ale również perspektywa na przyszłość – powiedziała premier Beata Szydło.  

Po wystąpieniu premier poszczególni ministrowie rozpoczęli podsumowanie półrocza prac swoich resortów.

Minister Henryk Kowalczyk poinformował, że w listopadzie rząd PiS zastał po poprzednikach 30 zaległych ustaw dotyczących samego prawa unijnego. To mogło skutkować karami finansowymi dla państwa oraz wstrzymaniem środków z Unii Europejskiej.

Minister przedstawił także dane dotyczące liczby procedowanych w tym czasie ustaw. Łącznie Komitet Stały Rady Ministrów pracował nad ponad 280 projektami rządowych dokumentów.   

– Jeśli chodzi o ustawy, to w tym okresie rząd pracował nad 78 ustawami, z czego 52 ustawy już są w Sejmie. Dodatkowo 7 projektów ustaw jest już przyjętych przez Radę Ministrów jeszcze przed skierowaniem do Sejmu. Po Komitecie Stałym Rady Ministrów jest kolejnych 5 projektów i nad 11 projektami trwają prace w Komitecie Stałym Rady Ministrów – wskazywał minister Henryk Kowalczyk.

Od początku roku rząd pozyskał dla Polski inwestycje o wartości 250 mln euro. Ma to utworzyć bezpośrednio ok. 5 tysięcy miejsc pracy. Kolejne kilkanaście tysięcy miejsc powstanie w otoczeniu tych inwestycji – powiedział wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki. Minister Mateusz Morawiecki podkreślił, że reindustrializacja ma być znakiem firmowym ekipy gospodarczej rządu.

Wyjaśnił, że chodzi nie tylko o aktywną promocję inwestycji, ale również ochronę rynku. Wicepremier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w czerwcu zostanie zaprezentowany tzw. pierwszy pakiet dla przedsiębiorców.

Minister poinformował też o zagrożonych unijnych środkach po rządzie PO PSL, które udało się uratować.

– Odziedziczyliśmy potężne zagrożenie utraty środków unijnych w wysokości ok. 9 mld euro. Musieliśmy w związku z tym ogromną część naszej pracy poświęcić na uratowanie tych środków, blisko 40 mld złotych. Z 32 mld zagrożonych, nierozliczonych, do dzisiaj udało się już rozliczyć blisko 90 proc., czyli dzisiaj ta zagrożona kwota kilku miliardów jest dużo mniejsza. Cały czas oczywiście walczymy o każdą złotówkę – powiedział minister Mateusz Morawiecki

Wśród realizowanych i planowanych celów Ministerstwa Obrony Narodowej  szef resortu obrony Antoni Macierewicz wymienił m.in. zwiększenie liczebności polskiej armii do 150 tys. żołnierzy oraz naprawa systemu kierowania i dowodzenia siłami RP.

Przygotowano koncepcję utworzenia nowego rodzaju Sił Zbrojnych RP- Obrony Terytorialnej oraz rozpoczęto jej wdrażanie poprzez skierowanie do realizacji decyzji o powołaniu trzech sztabów brygad Obrony Terytorialnej oraz czterech pierwszych batalionów, dyslokowanych w miastach powiatowych na ścianie wschodniej Rzeczpospolitej Polskiej. W ramach nowej Komisji Badania Wypadków Lotnictwa Państwowego powołano podkomisję, której powierzono rzetelne zbadanie przyczyn i przebiegu katastrofy smoleńskiej. Uporządkowano we współpracy z Ministerstwem Obrony Słowacji Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO, sytuowane w Krakowie – wskazywał minister Antoni Macierewicz.

Z kolei szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska wśród największych osiągnięć jej resortu i rządu wymieniła program „Rodzina 500 plus”, dzięki któremu wypłacane jest świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko. Do 10 maja złożono prawie 2,3 mln wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego. Wydatki z budżetu poniesione na świadczenie wychowawcze to 594 mln zł.

– W prowadzeniu ustawy przyświecały nam trzy podstawowe cele, a pierwszym z nich jest cel pronatalistyczny. Przewidujemy, że ustawa będzie się wiązać ze wzrostem liczny urodzeń o 278 tys. w ciągu 10 lat. Ustawa ma też przynieść wzrost wskaźnika dzietności, planujemy, że w perspektywie 10-letniej ten wskaźnik wzrośnie z obecnego poziomu 1,29 do 1,6 – mówiła minister Rafalska.

Pół roku działalności rządu

 

 

RIRM/TV Trwam News

drukuj