fot. PAP

Rząd o zasiłku pielęgnacyjnym

Rada Ministrów na posiedzeniu zajmie się propozycją zwiększenia o 200 zł zasiłku pielęgnacyjnego dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy sprawują nad nimi całodobową opiekę.

Miałoby ono wejść w życie od kwietnia do końca 2013 r., a od początku 2014 r. świadczenie to miałoby się zwiększać tak, aby w ciągu pięciu lat osiągnąć pułap płacy minimalnej. Po podwyżce świadczenie wynosić ma 820 zł, a po osiągnięciu pułapu płacy minimalnej – 1600 zł brutto.

Iwona Hartwich – prezes stowarzyszenia „Mam przyszłość”, mama niepełnosprawnego Kuby podkreśla, że te kwoty są dalej niewystarczające i niezadawalające. Jak informuje – koszt opieki nad osobą niepełnosprawną w specjalistycznym ośrodku może wynieść nawet kilka tysięcy złotych.

– Najniższa krajowa w ciągu 5 lat mnie przeraża. Nasze stowarzyszenie ma plany. Planujemy w czerwcu zorganizować marsz w Warszawie. Przejdziemy pod kancelarię premiera i Sejm. Chcemy jechać całymi rodzinami, z naszymi chorymi dziećmi. Protestujemy przeciw dyskryminacji dzieci niepełnosprawnych, chcemy pokazać, że zasiłek 153 zł od 10 lat nie rewaloryzowany jest świadczeniem głodowym – powiedziała Iwona Hartwich.

Według resortu pracy do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego uprawnionych jest ok. 95 tys. osób. Są to rodzice dzieci niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy mają wskazania i którzy poświęcają swój czas, rezygnują z pracy lub jej nie podejmują i opiekują się swoimi dziećmi.

RIRM

drukuj