Rybacy spotkają się z ministrem gospodarki morskiej

O polepszeniu sytuacji polskiego rybołówstwa rozmawiać będą dziś w Ustce rybacy z ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Markiem Gróbarczykiem. Spotkanie ma dotyczyć m.in. wprowadzenia programów osłonowych dla rybaków za postój w portach oraz problemu grabieżczych połowów paszowych na Bałtyku.

Oprócz przedstawicieli rybaków z ministrem rozmawiać będą również naukowcy, którzy przedstawią wyniki badań bałtyckiego ekosystemu i skalę jego degradacji.

Grzegorz Hałubek, przewodniczący Związku Rybaków Polskich i rządowy pełnomocnik ds. rybołówstwa, podkreśla, że należy wymóc na Unii Europejskiej wstrzymanie rabunkowych połowów.

– Myślę, że dziś zapadną decyzje w tej sprawie, w moim przekonaniu oparte już właściwie nie o zasoby, których nie ma, ale na szczęście w tej całej sprawie jest jeszcze nierozpoczęty fundusz rybacki na lata 2014-2020, który właściwie jest jedynym instrumentem ministerstwa, za pomocą którego można prowadzić jakąkolwiek politykę rybacką, ratować tych ludzi i statki przed całkowitym upadkiem i doczekać do momentu, aż nastąpi odnowa zasobów, co oczywiście jest też związane i zależne od polityki Unii Europejskiej, która musi tego typu regulacje wprowadzić. Do tej pory Unia nie widziała tych problemów, aż ten problem ją dopadł w sposób bardzo wyrazisty – mówi Grzegorz Hałubek.

Na początku kwietnia ok. 300 rybaków protestowało w Ustce, domagając się zmiany unijnej polityki, dopuszczającej połowy paszowe na Morzu Bałtyckim.

Uczestnicy złożyli również podpisy pod petycją, w której domagali się uzgodnienia na forum państw unijnych strategii ratowania ekosystemu Morza Bałtyckiego.

RIRM

drukuj