Resort gospodarki morskiej przejmie nadzór nad stoczniami PGZ

Polską Grupę Zbrojeniową czekają poważne zmiany. Zapadły już decyzje o przejęciu nadzoru nad stoczniami Grupy przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W „Dzienniku Gazeta Prawna” możemy dzisiaj przeczytać, że rozważany jest też wariant przeniesienia kontroli nad resztą PGZ bezpośrednio do KPRM. Co – według gazety – w przyszłości przyczyni się do wymiany członków zarządu.

Zmiany w zarządzaniu Grupą mają być podyktowane trudną sytuacją finansową i podejrzeniami nieprawidłowości w jej spółkach. Część z nich jest trwale nierentowna.

W rozmowie z Redakcją Informacyjną Radia Maryja minister gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk potwierdził, że jego resort będzie nadzorował stocznie z grupy zbrojeniowej. Chodzi już nie tylko o nadzór merytoryczny, ale o powstanie specjalnego funduszu stoczniowego, z którego realizowane będą inwestycje w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

– Decyzje zostały podjęte i potwierdzone podpisaniem porozumienia w ramach przygotowanego harmonogramu w zakresie przekazania w pierwszej kolejności aktywów stoczniowych zachodniego Wybrzeża, czyli Stoczni Szczecińskiej oraz Stoczni Remontowej „Gryfia”. Ten proces powinien zakończyć się w 2,5 miesiąca, natomiast do końca roku powinien zakończyć się proces przekazania wszystkich aktywów stoczniowych, również ze wschodniego Wybrzeża, pod jurysdykcję resortu gospodarki morskiej – powiedział Marek Gróbarczyk.

Przypomnijmy, przeniesienie nadzoru nad polską zbrojeniówką do MON było jedną z pierwszych decyzji byłego szefa resortu Antoniego Macierewicza. Dzisiaj jeden ze scenariuszy uzdrowienia narodowego czempiona zakłada jego podział. Wyodrębnienie stoczni lub pomysł, by z PGZ wydzielić najlepsze firmy i próbować budować nowoczesny podmiot na ich bazie – napisał dziennik.

 

RIRM

drukuj