fot. twitter.com

Rozpoczynają się matury

W całym kraju rozpoczynają się dziś matury. Ponad 274 tys. absolwentów liceów ogólnokształcących i techników przystąpi o godzinie 9.00 do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Po południu przeprowadzony będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.

Tegoroczne matury stanęły pod znakiem zapytania, po tym jak Związek Nauczycielstwa Polskiego zorganizowało protest nauczycieli. W odpowiedzi na to parlament przyjął ustawę, która pozwoliła na sklasyfikowanie uczniów w sytuacji, gdy nie zrobi tego rada pedagogiczna.

Wiceminister edukacji narodowej Marzena Machałek w rozmowie z Redakcją Informacyjną Radia Maryja wskazała, że mimo pewnych trudności matury odbędą się w spokojnej atmosferze.

Cieszę się, że udało się zapanować nad emocjami i pewnymi sytuacjami. Na szczęście ustawa maturalna była potrzebna jedynie w niewielkim zakresie. Wszyscy młodzi ludzie, którzy chcieli i mogli przystąpić do matury do niej przystąpią. Cieszymy się, że już w spokojnej atmosferze. Mam nadzieję, że każdy tę maturę zda i dostanie się do upragnionej szkoły wyższej – powiedziała Marzena Machałek.

Maturzysta musi przystąpić w sumie do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym oraz co najmniej jednego pisemnego egzaminu z przedmiotów do wyboru. Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego.

Aby uzyskać maturę, potrzebne jest minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych.

RIRM/TV Trwam News

 

drukuj