fot. PAP/Jacek Turczyk

„Program 500 plus” skierowany do komisji polityki społecznej

Sejm nie zgodził się na odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Trafi on teraz do komisji polityki społecznej i rodziny, która ma przedstawić sprawozdanie w terminie umożliwiającym rozpatrzenie go na bieżącym posiedzeniu Sejmu.

Podczas posiedzenia głos zabrali przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych.

Elżbieta Rafalska, minister rodziny, przedstawiając program w Sejmie mówiła, że Polska ma „zastraszający” wskaźnik dzietności.

Zajmujemy pod tym względem 216. miejsce na świecie na 224 kraje świata. Od 1997 roku wskaźnik dzietności przyjmuje wartości charakteryzujące zjawisko tzw. niskiej dzietności, poniżej 1,5. W 2014 roku wyniósł on 1,29. Oznacza to, że jako naród wymieramy. Jeśli nic z tym nie zrobimy, może być nawet gorzej niż prognozuje GUS. Przewiduje on, że w 2050. roku będzie nas niespełna 34 miliony, i co więcej – będziemy starzejącym się społeczeństwem – mówiła minister Elżbieta Rafalska.

Opozycja krytykuje propozycję PiS-u. PO zarzucała rządowi, że program jest oszustwem wyborczym, bo  nie obejmuje każdego dziecka, a dzieli je na lepsze i gorsze.

Z kolei poseł Urszula Rusecka, która przedstawiała stanowisko PiS-u zwróciła uwagę, że dotychczas polityka rodzinna była traktowana jako „kosztowne obciążenie budżetu, a nie obszar inwestycji o strategicznym znaczeniu dla państwa”.

Projekt Prawa i Sprawiedliwości jest swoistym odrabianiem zaległej lekcji, której wcześniej nie zaliczyła, a nawet nie podeszła do jej zaliczenia poprzednia ekipa rządząca. Co więcej, nie było nawet takiej woli i pomysłu. Rozwiązania, takie jak becikowe, ulgi w podatku, roczny urlop macierzyński, są bardzo ważne, ale mają charakter doraźnej akcji i nie poprawiają sytuacji w znaczący i zauważalny sposób. Poprzednicy przedstawiali politykę rodzinną jako priorytet, ale nie traktowali jej całościowo – powiedziała poseł Urszula Rusecka.

Projekt zakłada, że świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko otrzyma każda rodzina, bez względu na dochody. W przypadku rodzin z jednym dzieckiem trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe – 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.

Według MRPiPS z programu „Rodzina 500 plus” skorzysta 2,7 mln rodzin, które mają ponad 3,7 mln dzieci. Wypłaty świadczeń mają ruszyć w kwietniu.


RIRM

drukuj