Zachodniopomorscy rolnicy zawiesili protest

Rolnicy z województwa zachodniopomorskiego zawiesili protest pod siedzibą Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie.

Po 77 dniach traktory wyjechały ze Szczecina. Nie oznacza to jednak końca akcji protestacyjnej. W dalszym ciągu będzie ona trwała na drogach krajowych i wojewódzkich.

Protest przerwano, ponieważ pełniącym obowiązki dyrektora oddziału Agencji pozostaje Jacek Malicki, który według rolników gwarantuje prawidłowe działanie Agencji Nieruchomości Rolnych.

– W przyszłym tygodniu powołujemy ogólnopolski komitet protestacyjny i włączamy w organizację Solidarność ze wszystkich województw. Chcemy podjąć działania w całym kraju. Protest zawiesiliśmy dlatego, że był to już 77 dzień manifestacji, a rolnicy muszą się też przygotować do prac polowych, do wiosny. Dlatego też w ostatnich dniach zaostrzyliśmy protest i doprowadziliśmy do tego, że konkurs na dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych został bez rozstrzygnięć – powiedział Edward Kosmal – przewodniczący RI NSZZ Solidarność w zachodniopomorskim.

Edward Kosmal dodał, że rolnicy w dalszym ciągu czekają na dialog z Ministerstwem Rolnictwa.

– Akcja będzie trwała cały czas. Jesteśmy gotowi do dialogu z ministerstwem. Wiemy, że w niedługim czasie odbędzie się spotkanie z wicepremierem Januszem Piechocińskim. Tutaj negocjacje i mediacje przejęła Solidarność pracownicza i myślę, że do tego spotkania rychło dojdzie. Cały czas protest będzie się odbywał na drogach krajowych i wojewódzkich, jak również będzie skoordynowany w całym kraju- dodaje Edward Kosmal.

W wydanym komunikacie czytamy, że Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego będzie uczestniczył, we współpracy z Zachodniopomorską Izbą Rolniczą, w realizacji uzgodnień zawartych pomiędzy nimi oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poza tym Komitet włączy się w działania na rzecz powołania Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego Rolników.

Wypowiedź Edwarda Kosmala:


Pobierz Pobierz

RIRM

drukuj