Rolnicy mogą od dziś składać wnioski o rekompensatę za przekazanie ziemi rolnej z ARiMR

Od dziś można ubiegać się o rekompensatę za przekazanie ziemi rolnej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski mogą składać rolnicy będący w tzw. systemie dla małych gospodarstw. Muszą oni zakończyć działalność rolniczą i przekazać lub sprzedać ziemię innemu rolnikowi. Z kolei osoba przejmująca grunty musi zobowiązać się, że będzie prowadziła na nich działalność rolniczą przez co najmniej 5 lat.

O tym, jak wysoka może być pomoc oraz kto ma największe szanse na jej zdobycie mówił Rafał Sobczak z wielkopolskiego oddziału Agencji.

– Wysokość pomocy to 120 proc. należnych temu gospodarstwu płatności bezpośrednich, czyli w przypadku naboru w tym roku dwóch płatności bezpośrednich za rok 2019 i 2020, suma tych płatności pomnożona razy 120 proc. daje premię, jaką to gospodarstwo jest w stanie uzyskać. Wnioski złożone przez gospodarstwa ubiegające się o tę pomoc są kolejkowane w tzw. rankingu. Premiowane są gospodarstwa, które są większe oraz te, które są przekazywane na rzecz innych gospodarstw, w których akurat jest odwrócony mechanizm, czyli mniejsze gospodarstwa mają więcej punktów. Trzeci element punktacji to jest przekazanie na rzecz osoby nieprzekraczającej 40. roku życia, czyli wspieramy również tę strukturę wiekową na wsi – powiedział Rafał Sobczak.

Gospodarstwo powiększone na skutek przejęcia gruntów musi osiągnąć powierzchnię co najmniej równą średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju.

Wnioski można składać do 29 października. Więcej informacji oraz niezbędne formularze znajdują się na stronie internetowej ARiMR.

 

RIRM

drukuj