fot. M.Borawski/Nasz Dziennik

Rodzina 500 plus: wniosek do 1 lipca – świadczenie z wyrównaniem

Warto złożyć wniosek o „500 plus” do 1 lipca, ponieważ otrzymamy wówczas świadczenie za kwiecień, maj i czerwiec; to ostatnia szansa, żeby świadczenie wypłacono z wyrównaniem – przypomina szefowa Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

– 1 lipca to jest ostatni dzień, w którym można złożyć wniosek, by otrzymać świadczenie z wyrównaniem za te trzy miesiące (…) Oczywiście możemy składać wnioski na bieżąco, w każdym następnym miesiącu, ale termin będzie dotyczył danego miesiąca i wypłata będzie za jeden miesiąc, nie będzie z wyrównaniem – podkreśla Elżbieta Rafalska.

Minister przypomina, że program „Rodzina 500 plus” cały czas obowiązuje, wnioski można składać – jeśli ktoś nie złożył w kwietniu, maju, czerwcu – także później, ale świadczenie będzie wówczas wypłacane już bez wyrównania. „Sytuacja rodzinna się zmienia, jedne dzieci kończą 18 lat, przychodzą na świat nowe dzieci i wtedy składamy wnioski na bieżąco. Jeśli ktoś złoży wniosek do 10., to otrzyma decyzję i świadczenie do końca danego miesiąca” – wyjaśnia Elżbieta Rafalska.

Minister podkreśla, że wnioski składa się raz w roku. Gdy wniosek jest rozpatrzony i zostanie wydana decyzja, to obowiązuje ona do 30 września 2017 r. Licząc od 1 kwietnia, to jest półtora roku. Przez ten czas pieniądze są przekazywane beneficjentom programu, bez konieczności składania kolejnych wniosków.

– Ale do 2017 r. mamy jeszcze sporo czasu, natomiast 1 lipca jest tuż, tuż, dlatego przypominamy: jeśli ktoś nie skorzystał jeszcze z tej możliwości, to proszę o złożenie wniosku, bo to ostatnia szansa, żeby otrzymać świadczenie z wyrównaniem – apeluje minister Rafalska.

Do tej pory w całej Polsce złożono już ponad 2,5 mln wniosków o świadczenie 500 plus. Szacowano, że uprawnionych jest 2,7 mln rodzin, jednak resort spodziewał się, że wniosków będzie więcej – niektórzy popełnili błędy i składali wnioski powtórnie, wnioskowali również nieuprawnieni. Wydano ok. 1,6 mln decyzji, wypłacono ok. 4,5 mln świadczeń na ponad 2,23 mld zł.

Na mocy działającego od 1 kwietnia programu świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje, niezależnie od dochodu, na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi), wsparcie przysługuje także na pierwsze dziecko. Świadczenia wypłacane są przez samorządy.

PAP/RIRM

drukuj