Rocznica Lubelskiego Lipca 1980

Lubelski Lipiec 1980 roku rozpoczął falę strajków w całej Polsce. Ich przyczyną była podwyżka cen żywności oraz niezadowolenie z warunków pracy. 35 rocznicę tych wydarzeń uczczono wczoraj w Świdniku. To właśnie tam w zakładach lotniczych rozpoczął się strajk.

Lubelski Lipiec i Świdnicki Lipiec – to strajki, które pokazały, że Polacy przestali się bać władzy. Wyszli na ulicę i zaczęli walczyć o należne im prawa. Urszula Radek, uczestniczka strajku w Świdniku z lipca 1980 r., wspomina tamten okres.

– Wtedy powstała taka jedność robotnicza z pracownikami umysłowymi, bo wtedy rząd miał taką tendencję skłócenia nas, a jak stanęliśmy robotnik obok urzędnika, to była jedność, tego nigdy nie zapomnę – powiedziała Urszula Radek

Jedność, która 11 lipca 1980 roku pozwoliła na podpisanie porozumienia, a która była zalążkiem do podjęcia strajków w ponad 70 zakładach. Wywalczone porozumienia miały pozwolić na podwyżkę płac – mówi Marian Smalec, uczestnik strajku w Świdniku z lipca 1980 roku.

– Te wszystkie wydarzenia ciągle są świeże w pamięci, zarówno samo powstanie tych strajków, jak i potem okres kiedy rozpoczynaliśmy pracę. Ja wszedłem do komitetu założycielskiego NSZZ „Solidarność” – wspomina Marian Smalec.

 

 


TV Trwam News/RIRM

 

drukuj