Rewizja unijnych przepisów o GMO

Francuski rząd domaga się rewizji unijnych przepisów o GMO. Decyzja zapadła po kontroli jaką rząd Francji zlecił dwóm instancjom ds. bezpieczeństwa sanitarnego w związku z opublikowanymi badaniami profesora Seraliniego – biologa molekularnego.

Naukowiec badał oddziaływanie kukurydzy GMO NK603 na szczury i stwierdził u nich zwiększone ryzyko wystąpienia nowotworów piersi oraz poważnego uszkodzenia wątroby i nerek.

Organy kontroli sanitarnej odrzuciły wnioski prof. Seraliniego, jednak nalegają na konieczność przeprowadzenia szczegółowych badań długoterminowych skutków spożywania żywności modyfikowanej genetycznie.

Tymczasem jak mówi dr Zbigniew Hałat trudno spodziewać się rzetelnych działań ze strony władz europejskich, które do organów zajmujących się bezpieczeństwem żywności angażują pracowników koncernu sprowadzającego GMO.

– Postępowanie władz europejskich, w szczególności Komisji Europejskiej, jest jednoznacznie określone przez złapanie ich z dymiącą strzelbą w ręku, w związku z tym, że nominowali do ciała zarządzającego ekspertyzą w sprawie bezpieczeństwa żywności ludzi, którzy byli bezpośrednio pracownikami MONSANTO- koncernu, który na cały świat wprowadza GMO. Należało nie czekać, aż po raz kolejny zostaną opublikowane miażdżące dowody na rakotwórczość zwierząt laboratoryjnych. Władze europejskie dopiero teraz się za to biorą, bo KE bezpośrednio zaangażowana w lobbing MONSANTO nie bierze w tym udziału- mówi dr Zbigniew Hałat.

Udziału nie bierze także Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa – dodał ekspert.

Ponadto przypomniał, że w maju parlament przełożył do jesieni absolutorium z wykonania budżetu za 2010 rok m.in. dla EFSA ze względu na konflikt interesów oraz budzące wątpliwości zamówienia. W związku z tym należałoby zweryfikować zezwolenia Europejskiego urzędu dotyczące żywności genetycznie modyfikowanej

– Trzeba przejrzeć wszystkie zezwolenia EFSA za te dziesięć lat, kiedy Parlament Europejski wykazał w EFSA korupcję. A następnie je wycofać. Trzeba  na nowo podjąć cały proces weryfikacyjny, który może doprowadzić do tego, że zezwolenia będą wycofane– dodaje dr Zbigniew Hałat.

 

Wypowiedź doktora Zbigniewa Hałata:


Pobierz Pobierz

RIRM

drukuj