Resort rozwoju przygotowuje projekt ,,Konstytucji Biznesu”

Ministerstwo Rozwoju przygotowuje założenia do projektu ,,Konstytucji Biznesu”. Ma  ona  regulować zasady prowadzenia biznesu w Polsce.

Wicepremier Mateusz Morawiecki powołał w tej sprawie ekspercki zespół. Tworzą go przedstawiciele ministerstwa, eksperci prawa gospodarczego, przedstawiciele nauki prawa, a także praktycy, prawnicy z bogatym doświadczeniem zawodowym. Koordynatorem prac eksperckiego zespołu jest wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj.

Resort rozwoju zwrócił uwagę na potrzebę wzmocnienia ,,gwarancji wolności i praw przedsiębiorców oraz uspójnienie prawa gospodarczego”.

Jak podkreśla poseł Wojciech Zubowski,  wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, niezbędna jest szczegółowa analiza obowiązujących przepisów.

– Powinniśmy się zastanowić i przyjrzeć tym przepisom prawa, które w tym momencie decydują i regulują kwestię prowadzenia działalności gospodarczej. Wydaje mi się, że kwestią czasu jest sporządzenie swego rodzaju audytu czy przegląd obowiązujących przepisów i zastanowienie się, które z nich mogłyby zostać zmienione tak, by to ułatwienie działalności gospodarczej wprowadzić. Wydaje mi się, że tutaj swoje propozycje do tego zespołu czy też np. do komisji gospodarki mogą też zgłaszać przedsiębiorcy. My w te głosy na pewno będziemy się też uważnie wschłuchiwać – mówi poseł Wojciech Zubowski.

Ministerstwo zapowiedziało, że w trakcie prac nad ,,Konstytucją Biznesu” odbędą się konsultacje społeczne z udziałem organizacji przedsiębiorców.

RIRM

drukuj