fot. flickr.com

Resort pracy zapowiada szybką interwencję ws. niepełnosprawnych

Minister pracy i polityki społecznej zapowiada jak najszybszą realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zmian wsparcia osób niepełnosprawnych.

W lipcu ubiegłego roku opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych utracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, a wraz z tym ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że rząd złamał w ten sposób ustawę zasadniczą i powinien niezwłocznie zmienić prawo. Dotychczas jednak nic w tej sprawie nie zrobiono.

Danuta Januszka, opiekun dorosłej osoby niepełnosprawnej, mówi, że przedstawiony projekt ustawy jest nie do zaakceptowania ze względu na kryterium finansowe. Dodaje, że przy maksymalnych zarobkach, wynoszących tysiąc złotych, opiekun może otrzymać 800 złotych zasiłku.

Wiele tysięcy osób przekroczy te kryterium. Są takie sytuacje, że opiekunowie mają np. dwóch podopiecznych w rodzinie – jest mama i tata. I mama ma rentę i tata ma rentę. Niechby mieli po 1600 zł – to już jest razem 3200 zł. Ta osoba musi opiekować się dwojgiem niepełnosprawnych, a nie dostanie nic, żadnego wsparcia. Jeżeli dodatkowo jest osobą samotną, to nie będzie miała ani ubezpieczenia zdrowotnego, ani odprowadzanych składek emerytalno–rentowych – mówi Danuta Januszka.

Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych postulują także o przywrócenie świadczenia pielęgnacyjnego w miejsce zasiłków, które dostają od kilku lat.

RIRM

drukuj