fot. episkopat.pl

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wesprze zakup środków ochrony dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa niepełnosprawnych w trakcie zajęć i warsztatów.

Pandemia koronawirusa spowodowała wstrzymanie warsztatów terapii zajęciowej.

– Na czas ponad 3 miesięcy, kiedy osoby z niepełnosprawnościami nie mogły uczestniczyć w rehabilitacji, w swojej codziennej aktywności, w warsztatach terapii zajęciowej czy w placówkach funkcjonujących w ramach programów PFRON, zapewniliśmy środki na tę rehabilitację – zaznaczyła Dorota Habich, zastępca prezesa ds. programowych PFRON.

Teraz niepełnosprawni mogą wrócić do placówek i ośrodków.

– Musimy dołożyć wszelkich starań, żeby zapewnić właściwe funkcjonowanie i godne warunki życia dla osób, które korzystały z różnych form wsparcia, które też z dnia na dzień straciły możliwość uczestnictwa w zajęciach, w warsztatach terapii zajęciowych czy w innych ośrodkach pobytu – powiedział Paweł Wdówik, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W tym celu PFRON uruchamia nowy program.

– Ten projekt ma zapewnić środki organizacjom pozarządowym, które te placówki prowadzą, na zakup środków ochrony i płynów dezynfekcyjnych – podkreśliła Dorota Habich.

PFRON przeznaczy na ten cel 17 mln 359 tys. złotych. Do składania wniosków w tym programie jest uprawnionych ponad 970 podmiotów. Program pozwoli zabezpieczyć ponad 100 tys. osób z niepełnosprawnościami.

– Środki będziemy przeznaczać na zrefundowanie kosztów zakupu środków ochrony już od czerwca tego roku, kiedy placówki wznowiły działalność. Przewidujemy finansowanie na okres do 3 miesięcy – dodała zastępca prezesa ds. programowych PFRON.

Wypłata tych świadczeń będzie realizowana do września. Do tej pory złożono już 56 tys. wniosków.

TV Trwam News

drukuj