fot. Tomasz Strąg

Reprezentanci środowisk kombatanckich pielgrzymują na Jasną Górę

Pielgrzymka organizowana przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, rozpoczęła się od zwiedzania kompleksu klasztornego Zakonu Ojców Paulinów.

O godz. 15.00 weterani wzięli udział w uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem kapelana środowisk niepodległościowych o. prof. Eustachego

Rakoczego.

Oprócz religijnego wymiaru, pielgrzymka ma również charakter spotkania weteranów często po latach – podkreśla Jerzy Bukowski, rzecznik porozumienia organizacji kombatanckich i niepodległościowych w Krakowie.

Takie pielgrzymki mają również taki charakter jednoczenia się środowiska kombatanckiego i również osób represjonowanych bo przecież urząd obejmuje również i te grupę ludzi którzy – już nie z bronią w ręku ale w inny sposób walczyli z ustrojem komunistycznym i o niepodległość Polski w latach 70’ i 80’ ubiegłego stulecia. Myślę, że to tradycja którą zapoczątkowaliśmy w latach 80’ będzie kontynuowana i będzie się zawsze cieszyć dużą frekwencją – akcentuje Jerzy Bukowski.

Pielgrzymka środowisk kombatanckich zakończy się dziś Apelem Jasnogórskim.

RIRM

drukuj