ŚDM: podsumowanie wizyty papieża Franciszka na Jasnej Górze

Ponad 8 tys. policjantów, niemal 900 strażaków oraz setki mundurowych z innych służb zabezpieczało wizytę Franciszka na Jasnej Górze. Nad bezpieczeństwem medycznym pielgrzymów czuwało około 350 osób. Uroczystości przebiegły spokojnie i bezpiecznie – podsumowuje magistrat.

28 lipca Franciszek odprawił na Jasnej Górze Mszę św. z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski. Według szacunków policji wzięło w niej udział ok. 200 tys. wiernych; jasnogórskie biuro prasowe, powołując się m.in. na Radio Watykańskie, podaje liczbę ok. 400 tys. osób.

By pielgrzymi mogli obserwować to wydarzenie, służby miejskie ustawiły 10 telebimów i poprowadziły nagłośnienie. Wokół Jasnej Góry oraz w strefach parkingowych postawiono 280 przenośnych toalet oraz 1,2 tys. tymczasowych pojemników na odpady, a częstochowskie wodociągi niemal podwoiły liczbę punktów czerpania wody pitnej.

Rzecznik częstochowskiego magistratu Włodzimierz Tutaj podkreślił, że uroczystości na Jasnej Górze przebiegły spokojnie i bezpiecznie. Zaznaczył, że zdanie to podzielają zarówno służby miejskie, państwowe, jak i strona kościelna. „Świadczy o tym nie tylko bilans z 28 lipca, który mówi o spokojnym i bezpiecznym przebiegu spotkania z następcą św. Piotra pod Jasną Górą, ale i pozytywne głosy płynące ze strony wielu grup pielgrzymich” – wskazał w komunikacie.

Nad bezpieczeństwem uczestników czuwały tysiące funkcjonariuszy – w tym ponad 8 tys. policjantów. Funkcjonariusze odebrali pojedyncze zgłoszenia, interweniowali także w czasie „drobnych nieporozumień”; policja odnotowała też incydentalne przypadki usiłowania przedostania się do stref z ograniczonym dostępem przez osoby do tego nieuprawnione – podała śląska policja w komunikacie.

Wśród zabezpieczających wizytę Papieża w Częstochowie było również ok. 900 strażaków z państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Do zadań strażaków należało m.in. udzielanie pierwszej pomocy; ratownicy z 20 pieszych patroli strażackich udzielili jej 55 pielgrzymom, w większości były to zasłabnięcia.

W działania włączyło się także 130 strażników miejskich, wojskowi i przedstawiciele innych służb państwowych, w tym Biura Ochrony Rządu, odpowiedzialnego za zabezpieczenie terenu Jasnej Góry. Do ich zadań należało również zabezpieczanie wszystkich dróg dojazdowych, skrzyżowań oraz dojść do sanktuarium.

W ramach zabezpieczenia medycznego nad bezpieczeństwem uczestników – według danych miasta – czuwało ok. 350 osób, które stanowiły obsadę ponad 50 patroli pieszych, 27 ambulansów, 5 stałych punktów pomocy medycznej (namioty), 3 patroli na quadach oraz sztabu zabezpieczenia medycznego. Przeprowadzili oni 125 interwencji, z których 106 zakończyło się poradą ambulatoryjną. 19 osób odwieziono do szpitala – najczęstsze przypadki to zasłabnięcia i ataki epilepsji, odwieziono do szpitala także kobietę w dziewiątym miesiącu ciąży, która w czasie uroczystości poczuła skurcze i zaczęła rodzić.

W związku ze spodziewaną rzeszą pielgrzymów już dzień wcześniej – 27 lipca – w Częstochowie wprowadzono tymczasowy, dwudniowy plan organizacji ruchu. Zgodnie z nim m.in. ulice i teren wokół Jasnej Góry były zamknięte dla ruchu kołowego, zmieniono plan komunikacji miejskiej, wprowadzono dodatkowe linie autobusowe, a w jedenastu rejonach parkowania (m.in. na ulicach, gdzie czasowo wprowadzono ruch jednokierunkowy) przygotowano ok. 2,7 tys. miejsc dla autokarów i ok. 2,4 tys. dla samochodów osobowych.

Tu poinformowano, że pełne podsumowanie finansowe przygotowania i organizacji wizyty papieża będzie możliwe dopiero „za jakiś czas”. Jednak według podpisanych dotychczas umów dotacyjnych, budżet przygotowania i organizacji przedsięwzięcia ze strony samorządu miasta Częstochowy (bez wydatków własnych instytucji i służb państwowych) powinien wynieść ok. 3,167 mln zł.

Większość tej kwoty – ok. 1,913 mln zł – stanowi dotacja celowa z budżetu państwa, a 620 tys. zł wyniosła dotacja celowa z budżetu wojewody. W związku z tym wkład własny miasta wyniesie ok. 633 tys. zł. Oprócz tego Miejski Szpital Zespolony korzystał z dotacji budżetu wojewody małopolskiego na współorganizację zabezpieczenia medycznego w kwocie 48 tys. zł, a Stacja Pogotowia Ratunkowego – w wysokości ok. 99 tys. zł – podano w komunikacie.

Papież Franciszek przyjechał do Częstochowy 28 lipca ok. godz. 9.30. Z samochodu przesiadł się do papamobile i przejechał między wiernymi zgromadzonymi na jasnogórskich błoniach. Następnie skierował się do Kaplicy Matki Bożej, gdzie modlił się i podarował Jasnej Górze złotą różę. Potem przewodniczył Mszy św. z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski. Oprócz wiernych, w Eucharystii udział wzięły m.in. najwyższe władze państwowe z prezydentem Andrzejem Dudą i premier Beatą Szydło na czele.

Franciszek odwiedził Polskę w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży, które od 26 do 31 lipca odbywały się w Krakowie i okolicy.

PAP/RIRM

drukuj