Rekompensaty za utracone majątki

Rekompensaty za majątki pozostawione na byłym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wybuchem wojny bądź repatriacją nie są jeszcze stracone. Ci, którzy chcieliby złożyć wniosek w sprawie tego typu odszkodowań mają jeszcze czas do 27 sierpnia.

Realizację rekompensat za majątki pozostawione na byłym terytorium RP w związku z wybuchem wojny, bądź przeniesieniem reguluje ustawa. Na mocy której, prawo do zadośćuczynienia przysługiwało właścicielowi nieruchomości pozostawionych na Kresach Wschodnich, który był przed wybuchem II wojny światowej obywatelem polskim, zamieszkiwał dane tereny i musiał je opuścić wskutek repatriacji, bądź z powodu innych przyczyn związanych z wybuchem wojny.

Prawo do odszkodowania przysługuje tylko obywatelom polskim. Jest ono niezbywalne i dziedziczne – czyli mogą z niego skorzystać także spadkobiercy byłych właścicieli. Potwierdzenia prawa do rekompensaty dokonuje wojewoda, który wydaje decyzję na wniosek interesanta.

Wcześniej tego typu wniosek o otrzymanie zadośćuczynienia można było składać do końca 2008 roku. Sprawa ta trafiła jednak do Trybunału Konstytucyjnego, który uznał ową ustawę za niekonstytucyjną. Dlatego też dzięki temu osoby, które nie zdążyły wtedy z wnioskiem, bądź te, którym odmówiono potwierdzenia prawa do rekompensaty mogą zgłosić się z prośbą o wznowienie postępowania.

 

TV Trwam News

drukuj