Projekt ustawy ws. in vitro trafił do konsultacji społecznych

Pomimo sprzeciwu wielu środowisk rząd promuje i ureguluje w Polsce in vitro – czyli metodę sztucznego zapłodnienia. Projekt ustawy w tej sprawie przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia trafił do konsultacji społecznych. Napisał jeden z dzienników.

Zgodnie z rządowym projektem nadzór i kontrolę nad placówkami wykonującymi in vitro będzie sprawował minister zdrowia. Za niszczenie zarodków zdolnych do prawidłowego rozwoju przewiduje karę od 6. miesięcy do 5. lat pozbawienia wolności.

Wprowadzono też zasadę, zgodnie z którą kliniki nie będą mogły sprzedawać embrionów. Ustawa ma bezwzględnie zakazać klonowania i prowadzenia eksperymentów na ludzkich zarodkach.

Resort zdrowia rządzi tak, że są pieniądze na in vitro, nie ma dla chorych na raka. Program MZ nie promuje leczenia niepłodności, ale forsuje procedury in vitro – mówił poseł i lekarz Tomasz Latos, przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia.

– W ramach tego, co minister proponuje w ustawie, nie jest załatwiona sprawa innych metod niż in vitro. Myślę tu chociażby o naprotechnologii, czy rzeczywistych metodach leczenia bezpłodności. Jest to ustawa tylko jednokierunkowa, skoncentrowana wyłącznie na procedurze in vitro. Czy w sposób skuteczny minister będzie egzekwował pewne standardy nawet w tej procedurze, które powinny obowiązywać? Mam wątpliwości. Do tej pory koncentrował się na samej procedurze i na jej medialnej sprzedaży niż na zabezpieczeniach czy kontrolach – powiedział poseł Tomasz Latos.

Od roku bez podstawy prawnej działa rządowy program leczenia niepłodności. Polska jest obecnie jedynym krajem w UE, który nie uregulował zasad dawstwa, pobierania i przechowywania komórek rozrodczych i zarodków.

W styczniu bieżącego roku Polska została za to pozwana przez KE do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Rządowy projekt ustawy o tzw. leczeniu niepłodności ma dostosować polskie prawo do unijnych dyrektyw.

Regulacja ma trafić do Sejmu we wrześniu br. Wejdzie w życie 12 miesięcy po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw. Wtedy, gdy zakończy się rządowy program in vitro.

RIRM

drukuj