fot. flickr.com

Rating bez zmian

Agencja Fitch utrzymała rating Polski na poziomie A- z perspektywą stabilną. Decyzję uzasadnia dobrą sytuacją budżetu oraz rosnącymi wpływami z podatków.

Agencja Fitch, która utrzymała rating Polski na poziomie A- „z perspektywą stabilną zwraca uwagę: na dobrą sytuację fiskalną budżetu państwa w 2018 r., niższy niż zaplanowano deficyt oraz na wysokie wpływy z podatków, spowodowane – w jej ocenie – relatywnie wysokim wzrostem oraz skutecznymi działaniami w kierunku poprawy ściągalności.

W komentarzu do decyzji czytamy: Utrzymanie ratingu odzwierciedla różnorodność gospodarki oraz jej mocne makroekonomiczne fundamenty. Wsparciem dla tych czynników jest rozsądnie prowadzona polityka gospodarcza oraz silny sektor bankowy.”

W ocenie agencji, „przedwyborczy pakiet fiskalny” spowoduje jednak pogorszenie sytuacji. Przedstawione propozycje zawierają szereg transferów socjalnych i obniżkę podatków. Dodatkowe negatywne czynniki ryzyka – zdaniem agencji – stanowić będą podwyżki wynagrodzeń w sektorze publicznym oraz dalsze utrzymanie zamrożenia cen energii elektrycznej. To pierwszy z wiosennej rundy przeglądów, jakiemu poddana została Polska. W kwietniu ocenie kredytowej naszej kraju przyjrzą się kolejne agencje ratingowe.

TV Trwam News/RIRM

drukuj