fot. pixabay.com

Rada Ministrów: Propozycje UE dotyczące strategii ochrony bioróżnorodności powinny być uszczegółowione

Polski rząd popiera ambitne cele unijnej strategii ochrony bioróżnorodności, ale uważa, że propozycje powinny być uszczegółowione. W stanowisku do dokumentu UE, Rada Ministrów RP wskazała m.in. na brak informacji o źródłach finansowania założeń.

Strategia zaprezentowana w ubiegłym roku przez Komisję Europejską, choć ma chronić środowisko i klimat, nakłada wiele obowiązków np. na rolników, nie zapewniając jednocześnie w pełni rekompensat dla tych wymogów. Zdaniem rządu brakuje w niej również analiz społeczno-ekonomicznych skutków proponowanych zmian.

Zagrożenia strategii wynikają też z nieprecyzyjnych definicji, np. „ścisłej ochrony”, która może się różnić w poszczególnych kulturach prawnych.

Może mieć to poważne konsekwencje w przypadku m.in. terenów zalesionych – mówi Edward Siarka, wiceminister klimatu i środowiska.

– Polska ma definicję zawierającą bardzo ostre sformułowania. W Unii Europejskiej określenie „ścisła ochrona” nie zawsze oznacza to samo, co w Polsce. Jest to więc kwestia podstawowych definicji. Kolejna sprawa dotyczy starodrzewia lub – jak inni mówią – lasów pierwotnych i tego, jak się to rozumie. Istnieje tutaj ogromne zagrożenie, które w Polsce wiązałoby się z dużymi wyłączeniami gospodarki leśnej. Kwestia pojęć jest bardzo istotna. Jest ona opracowywana na różnych grupach roboczych, które przenoszą to na poziom decyzyjny. Ma to niestety często negatywne skutki dla Polski – wyjaśnia Edward Siarka.

KE założyła do 2030  roku objęcie ochroną m.in. co najmniej 30 proc. unijnych obszarów lądowych i morskich, 10 proc. gruntów rolnych, a 25 proc. gruntów rolnych chce objąć rolnictwem ekologicznym.

Zdaniem polskiego resortu rolnictwa, realizacja tych założeń wymaga przebudowy struktury i technologii produkcji rolnej. Część tych kosztów będzie przeniesiona na konsumentów, co byłoby szczególnie trudne dla obywateli mniej zamożnych państw UE.

Dlatego Rząd RP podkreśla potrzebę zagwarantowania faktycznego udziału krajów członkowskich w tworzeniu m.in. definicji i określenia finansowania tej Strategii.

RIRM

drukuj