fot. flickr.com

Pytanie dot. przyjęcia euro przez Polskę w referendum o zmianie konstytucji?

Niewykluczone, że pytanie odnośnie przyjęcia przez Polskę waluty euro znajdzie się w zapowiedzianym referendum dotyczącym zmian w konstytucji.

Jak podkreślił wczoraj prezydent Andrzej Duda, jest to ważny temat, a celem plebiscytu jest właśnie wskazanie przez obywateli ewentualnych kierunków zmian.

– To jest kwestia tego, jakie będą propozycje tych pytań. Chciałbym, aby to przede wszystkim obywatele wskazali ewentualne kierunki zmian, jakie widzą, jeżeli chodzi o polskie kwestie ustrojowe (bardzo ważne dla naszego państwa), które w przyszłej konstytucji powinny się znaleźć. Myślę, że taka propozycja może zostać przez kogoś zgłoszona. To pytanie się sprowadza do tego, czy powinniśmy mieć walutę polski złoty określoną w konstytucji jako polską walutę czy też nie –  zaznaczył prezydent.

Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że referendum ma dotyczyć kierunku, w jakim mają zmierzać zapisy ustawy zasadniczej.

Prezydent powiedział, że dobrą datą na przeprowadzenie plebiscytu byłby 11 listopada 2018 r., bo dzięki temu referendum zyskałoby specyficzną symbolikę.

Podczas uroczystości w święto Konstytucji 3 maja prezydent Andrzej Duda podkreślił, że naród polski powinien się wypowiedzieć, co do przyszłości ustrojowej swojego państwa, m.in. na temat roli prezydenta, Sejmu i Senatu.

RIRM

drukuj