UE o dyskryminacji chrześcijan

Raport w sprawie dyskryminacji chrześcijan w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy.

Komitet ds. równości i niedyskryminacji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy przyjął ostateczną wersję rezolucji i raportu w sprawie dyskryminacji i nietolerancji w Europie wobec chrześcijan.

W ostatnich latach dochodziło w Europie do licznych aktów wrogości, przemocy i wandalizmu wobec chrześcijan oraz miejsc chrześcijańskiego kultu. Wydarzenia te były bardzo często pomijane i przemilczane przez władze krajowe oraz społeczność międzynarodową.

Przyjmując raport przygotowany przez Valeriu Ghiletchi (Republika Mołdowy, EPP/CD), Komitet ds. równości i niedyskryminacji ZP RE wezwał państwa członkowskie do zapewnienia w równym stopniu każdemu człowiekowi skutecznego korzystania z ochrony wolności religijnej oraz wolności przekonań.

Według parlamentarzystów, rządy państw europejskich powinny promować kulturę tolerancji opartą na akceptacji pluralizmu religijnego, chronić wolność zgromadzeń, przestrzegać fundamentalnego prawa do swobody wypowiedzi oraz publicznie potępić stosowanie oraz podżeganie do przemocy. Treść raportu zawiera również zapisy dotyczące ochrony wolności edukacji, swobody noszenia symboli religijnych i wolności sumienia.

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zadecyduje o przyjęciu raportu Komisji w dniach 26-30 stycznia br. podczas posiedzenia plenarnego w Strasburgu.

Źródło: Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

drukuj