fot. Mateusz Marek/Nasz Dziennik

Przekształcenie OFE w IKE

W styczniu przyszłego roku ma nastąpić przekształcenie Otwartych Funduszy Emerytalnych w Indywidualne Konta Emerytalne. Zakłada to nowy rządowy projekt ustawy, o którym napisał portal Bankier.pl.

Do przekształcenia ma dojść stopniowo, począwszy od 28 stycznia 2022 roku. Wtedy też minimalna alokacja w krajowe akcje ma wynieść 75 procent.

W projekcie podano, że przekazanie pierwszej transzy opłaty przekształceniowej do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ma nastąpić do 11 lutego, a drugiej do 28 października 2022 roku.

Założono też, że przekształcone aktywa zostaną podzielone na dwa subfundusze: emerytalny i przedemerytalny. Ten drugi ma uwzględniać stopniowe przenoszenie do niego środków uczestników na 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Reforma systemu jest potrzebna od lat – ocenił dr Marian Szołucha, ekonomista z Instytutu Prawa Gospodarczego.

– Chciałbym, żeby z jednej strony pieniądze polskich emerytów pochodziły z filaru kapitałowego, który będzie wspierał polską gospodarkę i zasilał przedsiębiorstwa. Z drugiej strony chciałbym, żeby również istniał system repartycyjny oparty na międzypokoleniowej solidarności. Rząd idzie właśnie w tym kierunku. Chce dokończyć reformę sprzed ponad 20 lat, by poprawić strukturę aktywów, które rząd ma inwestować w OFE.  Jednocześnie dąży do wzmocnienia Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli puli pieniędzy, którą dysponuje ZUS – powiedział Marian Szołucha.

Projekt ustawy zakładający przekształcenie OFE w IKE ma wejść w życie 1 czerwca 2021 roku.

RIRM

drukuj