fot. twitter.com

Przedsiębiorcy z Polski i Kazachstanu podpisali dziesięć umów gospodarczych

Podpisanie dziesięciu nowych umów w sprawie bilateralnej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z Polski i Kazachstanu, a także porozumień o współpracy instytucjonalnej – to jeden z głównych efektów zakończonego w Astanie Polsko-Kazachstańskiego Forum Gospodarczego.

Forum, które odbyło się w środę, było punktem kulminacyjnym polskiej promocji gospodarczej na dobiegającej końca Wystawie Międzynarodowej Expo 2017 w Astanie. W spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy z obu krajów, którzy reprezentowali blisko 250 firm. Prestiż wydarzenia podniósł udział prezydentów Polski i Kazachstanu – Andrzeja Dudy i Nursułtana Nazarbajewa.

„Forum w Astanie z udziałem tak wielu przedstawicieli firm z Polski i Kazachstanu było najważniejszym wydarzeniem w programie promocji gospodarczej, które Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przygotowała w ramach Międzynarodowej Wystawy Expo 2017. Udało się zrealizować nasz cel, którym było nawiązanie współpracy biznesowej między naszymi przedsiębiorcami a przedsiębiorcami z Kazachstanu” – podsumowała w rozmowie z PAP Patrycja Klarecka, prezes PARP.

Wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński, który przed forum w obecności prezydentów Polski i Kazachstanu podpisał ze stroną kazachstańską porozumienie o współpracy w dziedzinie gospodarki, podkreślił, że polscy przedsiębiorcy cały czas odkrywają możliwości współpracy z Kazachstanem. Obecnie w tym kraju zarejestrowanych jest ok. 190 podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału polskiego o różnej formie własności, podczas gdy 15 lat temu było ich 42.

„Ten kraj to brama prowadzącą do Azji, a Polska jest bramą prowadzącą do Unii Europejskiej. Mamy olbrzymi potencjał do współpracy” – podkreślił.

Pytany przez PAP o podpisane porozumienia i wnioski po spotkaniu polskiego i kazachstańskiego biznesu podkreślił, że najważniejszą informacją płynącą z forum są słowa prezydenta Andrzeja Dudy, który wyraził nadzieję, by w ciągu kolejnych sześciu lat obroty handlowe z Kazachstanem sięgnęły 3 mld dolarów. W 2016 r. według danych kazachstańskich było to prawie 760 mln dolarów; według polskiego GUS, który ma inną metodologię obliczeń – było to ponad 860 mln dolarów. Prezydent za perspektywiczne w polsko-kazachstańskiej współpracy uznał m.in. branżę rolno-spożywczą oraz przemysł maszynowy i budowlany.

Podczas forum podpisano łącznie dziesięć dwustronnych porozumień, m.in. memorandum o współpracy pomiędzy polskim producentem leków Polpharma a Kazakh Invest, które dotyczy budowy nowej linii produkcyjnej do wytwarzania produktów bioenergetycznych. Innym przykładem jest memorandum o partnerstwie pomiędzy PTAK Warsaw Expo a Izbą Handlu Międzynarodowego Republiki Kazachstanu. W porozumieniu zapisano kwestie współpracy między przedsiębiorcami i organizacjami biznesowymi obu państw w kontekście m.in. inwestycji dotyczącej Nowego Jedwabnego Szlaku – korytarza transportowego między Europą a Chinami.

Kolejny przykład dotyczy branży rolno-spożywczej, na którą szczególny nacisk kładą sami Kazachowie. W ich kraju rolnictwo jest najważniejszym, po górnictwie nafty i gazu, sektorem gospodarki. Porozumienie zawarły Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i kazachstańskie Centrum Transferu i Komercjalizacji Technologii Rolnych. Umowa – jak w niej zapisano – dotyczy m.in. „wymiany informacji i doświadczeń w dziedzinie technologii rolnych, innowacji oraz badań w celu realizacji projektów związanych z rolnictwem”.

Prezes PARP podkreśliła też, że Kazachowie okazują duże zainteresowanie wspieraniem przedsiębiorczości.

„Tutaj jest wiele dużych firm, natomiast ta mała i średnia przedsiębiorczość zaczyna się powoli rozwijać” – zauważyła.

Przypomniała też, że w ubiegłym roku w tej sprawie także PARP podpisała porozumienie z jej kazachstańskim odpowiednikiem DAMU (Kazachstański Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości).

„Cały czas obserwujemy bardzo duże zainteresowanie programami, które realizujemy w Polsce, np. dotyczącymi powstawania start-upów czy wdrażania innowacji przez małe i średnie firmy lub wspierania ich eksportu” – dodała Patrycja Klarecka.

Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze było największym w historii relacji gospodarczych obu krajów spotkaniem przedstawicieli biznesu. Forum zgromadziło rekordową liczbę przedsiębiorców – uczestniczyło w nim ok. 500 osób – 120 firm z Polski i taka sama liczba firm z Kazachstanu. Tematyka forum w głównej mierze dotyczyła finasowania wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, współpracy w dziedzinie energetyki oraz współpracy regionalnej oraz rozwoju infrastruktury.

PAP/RIRM

drukuj