fot. pl.wikipedia.org

Przeciwko dyskryminacji chrześcijan – Centrum Wolności Religijnej Ordo Iuris

Instytut Ordo Iuris powołał Centrum Wolności Religijnej. Jego zadaniem jest monitorowanie wszelkich aktów i zdarzeń, do których doszło ze względu na wrogość wobec wspólnot religijnych w Polsce. Zjawisko szerzenia nienawiści w stosunku do grup wyznaniowych jest coraz bardziej widoczne i dotyczy w dużej mierze chrześcijan.

Od 2015 roku eksperci Ordo Iuris przygotowują raport o przestępstwach z nienawiści względem chrześcijan. W 2017 r. zgłoszono Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 34 takie przypadki. OBWE każdego roku sporządza raport dotyczący skali przestępstw z nienawiści wobec określonych grup, uwzględniając również zgłoszenia dotyczące dyskryminacji i agresji względem chrześcijan w całej Europie. Zjawisko to jest już na tyle powszechne, że coraz częściej określa się je nazwą chrystianofobii.

„Obecnie przygotowujemy raport za 2018 rok, gdzie liczba zgromadzonych incydentów, w których dochodziło do aktów motywowanych nienawiścią do chrześcijan wciąż nie maleje. Wiemy, że skala tego zjawiska jest jednak o wiele większa niż jesteśmy w stanie to samodzielnie wykryć. Potwierdzają to badania Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego przeprowadzone w latach 2012-2014, wedle których w Polsce doszło do ponad 1000 przypadków dyskryminacji katolików lub przestępstw na tle religijnym przeciwko chrześcijanom” – wskazuje Karina Walinowicz, dyrektor Centrum Wolności Religijnej Ordo Iuris.

Centrum Wolności Religijnej ma na celu umożliwienie obywatelom szybkiego zgłaszania drogą elektroniczną informacji o zdarzeniach będących przejawem dyskryminacji, braku tolerancji czy też agresji względem chrześcijan, dokonanych w Polsce. Wszystkie przypadki będą ewidencjonowane, katalogowane i regularnie publikowane w raportach, a następnie przedstawiane opinii publicznej. Każde zgłoszenie zostanie również poddane analizie pod kątem konieczności interwencji procesowej, wszędzie tam, gdzie okaże się to niezbędne.

„Niestety dominuje błędne przekonanie, że chrześcijanie jako że są przedstawicielami większości, nie mogą być ofiarami dyskryminacji czy marginalizacji w życiu społecznym i publicznym. Dotychczas nikt w Polsce regularnie nie monitorował takich niepokojących przypadków, ani nie prowadził ich rejestru, teraz się to zmieni” – dodaje Karina Walinowicz.

O powstaniu Centrum Wolności Religijnej poinformowani zostali biskupi Konferencji Episkopatu Polski, prawosławny metropolita warszawski i całej Polski biskup Sawa oraz przewodniczący Rady Kościoła Baptystów w RP – pastor dr Mateusz Wichary. Cały czas odbywają się również spotkania i rozmowy z hierarchami innych chrześcijańskich wyznań.

RIRM

drukuj