Prywatyzacja PKL to prymitywna strategia

Opozycja stanowczo sprzeciwia się destrukcyjnym działaniom Zarządu PKP, który chce jeszcze w tym roku sprzedać Polskie Koleje Linowe. Prywatyzacja PKL to prymitywna strategia rozwoju spółki – stwierdził poseł Andrzej Romanek.

Pos. Andrzej Romanek, mówi, że polityka zarządu spółki jest bezmyślna i zmierza do całkowitej wyprzedaży majątku, który przynosi zyski.

– Problem z Polskimi Kolejami Liniowymi nie jest w PKP, tylko w PKP S.A. Wy tego problemu po prostu nie umiecie rozwiązać. Waszym rozwiązaniem jest rozwiązanie proste, powiem wręcz prymitywne. Wy się wyzbywacie rodowych sreber, spółki, która przynosi gigantyczne korzyści, bo sam pan wspomniał, że przewidywany zysk w przyszłym roku to 20 milionów. Jak pozbędziecie się wszystkiego co macie, to co zostanie do sprzedania? Wówczas trzeba będzie zlikwidować PKP. Przypomnę, że być może już niedługo do sprzedaży będzie Intercity, już nie mówię o Cargo i Linii Hutniczej Szerokotorowej – powiedział pos. Andrzej Romanek.

Sprzedaż Spółki w czasie tak niekorzystnych warunków finansowych na rynku spowoduje zaniżenie wartości firmy – powiedziała poseł Anna Paluch, obecna na konferencji prasowej.

– Czy władze spółki PKP S.A. spodziewają się uzyskać dobrą cenę za prywatyzowane akcje Polskich Kolei Linowych, skoro prywatyzacja ma nastąpić w okresie dekoniunktury, spadków, trudnej sytuacji rynkowej, trudnej sytuacji firm? Zresztą dyskusje nad budżetem państwa, nad założeniami makroekonomicznymi do budżetu, weryfikują niewłaściwie określone przez ministra Rostowskiego wskaźniki makroekonomiczne. I ta dyskusja w pracach Izby się przewija- powiedziała pos. Anna Paluch.

Poseł Andrzej Adamczyk w decyzji zarządu o prywatyzacji Polskich Kolei Linowych widzi czysto finansowy interes. Nie ma mowy o rozwoju, ale o chwilowym rozwiązaniu, w celu spłaty długu.

– Poza decyzją czysto biznesową, pieniądze  ze sprzedaży wykorzystam na spłatę długu PKP S.A wobec Skarbu Państwa. Zresztą pan minister doskonale wie, o długu, który w większości jest niezawiniony przez PKP S.A. Długu, który jest skutkiem niewłaściwych decyzji kolejnych rządów na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Czy ta decyzja czysto ekonomiczna mieści się w tych zasadniczych kierunkach rozwoju naszego kraju, o których mówi często premier tego rządu i kierunkach rozwoju infrastruktury, o których mówi często Minister Transportu, a wcześniej mówił Minister Infrastruktury – powiedział pos. Andrzej Adamczyk.

 

RIRM

drukuj