Promocja doktorska o. Dariusza Drążka posługującego w Radiu Maryja i TV Trwam

Ojciec Dariusz Drążek CSsR posługujący w Radiu Maryja i Telewizji Trwam oraz wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu otrzymał promocję doktorską. To zwieńczenie jego dysertacji naukowej, którą obronił z wyróżnieniem.

„Misja naziemnych telewizji katolickich w Polsce po 1989 roku na przykładzie Telewizji Trwam. Studium teologiczno-medialne” to temat dysertacji naukowej o. dr. Dariusza Drążka. Pracę obronił z wyróżnieniem.  O. dr Dariusz Drążek wykonał gigantyczną pracę, podkreśla recenzent prof. dr hab. Krystyna Czuba,  wykładowca [Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu] 

– On szukał, pytał czasem i był w tym bardzo dociekliwy, tak po naukowemu. Myślę, ze duża przyszłość naukowa przed o. Dariuszem i z tego się cieszę, bo kadry trzeba zastępować – powiedziała prof. dr hab. Krystyna Czuba.

Dzisiaj wraz z innymi doktorantami o. Dariusz Drążek odebrał dyplom  doktora. W czasie uroczystości doktoranci złożyli przysięgę, że będą uczciwie i wytrwale poszukiwać prawdy. To duża odpowiedzialność – podkreślił  ks. prof. Piotr Tomasik, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

– Odpowiedzialności doktorantów, ale również naszej odpowiedzialności, że mamy służyć prawdzie, że nie mamy służyć systemowi punktowemu, nie mamy służyć ideologii, tylko mamy poszukiwać prawdy – wskazał ks. prof. Piotr Tomasik.

Nauka jest odkrywaniem prawdy, zaznaczał – jako przedstawiciel tegorocznych doktorantów – o. dr Dariusz Drażek CSsR.

– Soli Deo honor et gloria! – Jedynemu Bogu cześć i chwała! To On nas wszystkich powołał, po to byśmy umiłowali prawdę – podkreślił o. dr Dariusz Drażek.

Doktoranci doczekali promocji w wyjątkowym w roku beatyfikacji wielkiego patrona uniwersytetu – ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, którego słowa przytoczył o. dr Dariusz Drążek.

„Jeśli nasz intelektualny wysiłek miałby służyć tylko własnemu pożytkowi, jeśli poszukiwanie prawdy i trwanie przy niej miałoby nas nie kosztować, to na nic tytuł przed nazwiskiem, skoro byłby pozbawiony mądrości” – podkreślił o. dr Dariusz Drążek.

O. Dariusz Drążek jest redaktorem Radia Maryja i TV Trwam oraz wykładowcą Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W dzisiejszej uroczystości wzięły udział władze toruńskiej uczelni: dziekan dr Dorota Żuchowska oraz rektor o. dr Zdzisław Klafka CSsR.

– Jesteśmy tutaj jako przedstawiciele uczelni, aby być razem w tym radosnym momencie o. Dariusza. Gratulujemy mu tego tytułu, osiągnięcia stopnia doktorskiego. Jest to dla nas nowa siła. Ktoś, kto zdobywa stopnie naukowe, będzie nas jeszcze tym bardziej wzmacniał od strony naukowej – zaznaczył o. dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

TV Trwam News

drukuj